Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Linda Sjöö och Maria Olsson med diplom
Linda Sjöö och Maria Olssons kandidatuppsats har utsetts till årets uppsats i hälsoekonomi.
Foto: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)
Länkstig

Stipendium för årets uppsats i hälsoekonomi

Publicerad

Linda Sjöös och Maria Olssons kandidatuppsats har utsetts till årets uppsats i hälsoekonomi av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning.

Uppsatsen kretsar kring digitala vårdkontakter och dess påverkan på vårdköerna i primärvården. Handledare för uppsatsen var Johan Stennek, professor vid Handelshögskolan. 

Bedömningskommitténs motivering lyder: 

”Användandet av digitala vårdkontakter har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Privata aktörer som erbjuder tjänster på nationell bas har utmanat de regionala systemen och drivit på utvecklingen. Effekterna av detta är en hett debatterad fråga där argumentation många gånger förts utifrån beklämmande svagt empiriskt underlag. Maria Olsson och Linda Sjöös uppsats är därför ett välkommet bidrag. Genom att använda data på kommunnivå undersöker författarna om användandet av de digitala tjänsterna är kopplat till minskade vårdköer i primärvården. De visar i sin uppsats på faran i att förlita sig på alltför enkla analytiska ansatser och är samtidigt försiktiga med att övertolka sina egna resultat. Uppsatsen visar på en imponerande verkshöjd, särskilt som den är skriven på kandidatnivå.” 

Grattis Linda och Maria! 

 

Här kan du läsa uppsatsen.

Läs mer om stipendiet på IHE:s hemsida.


Område
Student