Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stipendier utdelade av Försäkringsjuridiska föreningen

Publicerad

Vid Försäkringsjuridiska föreningens årsmöte den 28 maj fick fem studenter motta pris för sina examensuppsatser inom ämnesområdet försäkring och skadestånd. Stipendiesumman var 5 000 kr. per uppsats. Alla uppsatserna finns också tillgängliga på föreningens hemsida.

Pristagarna är:

Olof Fristorp, Sakskada, ren förmögenhetsskada eller fullgörelseansvar? - Gränsdragningsfrågor inom ansvarsförsäkringen

Jenny Gustafsson, Ersättning för förlust av underhåll till efterlevande makar/sambor

Albert Gustavsson, Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat - En studie med utgångspunkt i brandmomentet på fordonsförsäkringen

Elin Olsson, Kränkningsersättning till prostituerade på grunden köp av sexuell tjänst

Reza Ghasemi, Gruppförsäkringar - En studie om bestämmelserna om reservationsanslutning i försäkringsavtalslagen är i behov av översyn