Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stefan Hansen utsedd till Årets Föreläsare

Publicerad

Stefan Hansen, professor vid Psykologiska institutionen, har blivit utsedd till Årets Föreläsare 201 av Sveriges Neuropsykologers Förening.

Stefan Hansen, professor vid Psykologiska institutionen, har av Sveriges Neuropsykologers Förening blivit utsedd till Årets Föreläsare 2014.

Motiveringen löd:

Stefan Hansen har genom sin forskning bidragit till betydelsefull kunskapsutveckling inom det neuropsykologiska området då han på ett mycket förtjänstfullt sätt kunnat förklara och syntetisera de komplexa sammanhangen mellan biologi och psykologi. Stefan är därtill en mycket uppskattad pedagog som besitter förmågan att förmedla sin kunskap vidare på ett sådant sätt att det blir intresseväckande och tillgängligt för alla, såväl allmänhet och studenter såsom kliniskt verksamma psykologer och forskarkollegor, nationellt och internationellt.

Sveriges Neuropsykologers Förening är med sina drygt 900 medlemmar Sveriges största yrkesförening för psykologer. Föreningen verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen har en tradition av regelbundet utse ”Årets Föreläsare” som är en utmärkelse som tilldelas en person som bidragit med väsentlig kunskapsutveckling inom neuropsykologins område. Kandidaterna nomineras av föreningens medlemmar, varpå riksstyrelsen inventerar de förslag som inkommit och sedan beslutar vem som får utmärkelsen.