Länkstig

Statsvetare får Brian Barry Prize

Publicerad

Professor Göran Duus-Otterström får 2023 års Brian Barry Prize för excellens inom statsvetenskap.

Bild
Göran Duus-Otterström
Göran Duus-Otterström
Foto: Emelie Asplund

British Academy har delat ut sitt årliga urval av priser och medaljer till ett antal framstående akademiker inom SHAPE-disciplinerna. SHAPE – Social Sciences, Humanities and the Arts for People and the Economy är ett samlingsnamn för samhällsvetenskap, humaniora och konst.

Bland årets vinnare finns framstående arkeologer, lingvister, statsvetare och klassiker från hela världen vars prestationer har en lämnat en djup och bestående inverkan på humaniora och samhällsvetenskap och hjälpt till att forma förståelsen av vår värld.

Göran Duus-Otterström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt forskare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm, är en politisk teoretiker som forskar om rättfärdigandet av straff och klimaträttvisa. Han får Brian Barry Prize för sin uppsats Emissions Sufficientarianism and Climate Justice.

Uppsatsen handlar om rätten att släppa ut växthusgaser. Den går i polemik med befintlig forskning och hävdar att bara basala utsläpp numera är moraliskt tillåtna. Göran Duus-Otterströms argument för detta är att vi inte vet hur lång tid det kommer ta för mänskligheten att dekarbonisera och att vi därför borde vara försiktiga med hur mycket vi nu släpper ut. Enligt honom har vi inte rätt att producera utsläpp av lyxkaraktär eftersom det riskerar att inskränka framtida generationers möjlighet att producera basala utsläpp utan katastrofala konsekvenser för klimatet. 

Priset, värt £1 500 (drygt 20 000 SEK), delas ut i samarbete med Cambridge University Press och British Journal of Political Science för att hedra Brian Barry, en framstående stipendiat vid akademin och grundare av tidskriften British Journal of Political Science. Priset delades ut första gången 2014.

Läs mer