Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stärker Early childhood education internationellt

Publicerad

Forskare i miljön Early childhood education vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande har fått medel från flera håll som stärker gruppens internationella forskningssamarbete inom området.

Inom ramen för ett nordiskt samarbete med Ryssland inom högre utbildning får Göteborgs universitet, tillsammans med Högskolan i sydöstra Norge samt de båda ryska Moscow State University och Moskva City University, stöd för ett femårigt samarbete från Nordiska ministerrådet.

Påverka praxis

– Bidraget gör det möjligt att utveckla en strategisk femårig forskningsplan för alla de berörda institutionerna att samarbeta kring områdena policy, kvalitet, lärande och didaktiska frågor. Det ger möjligheter för jämförande forskning som direkt kan påverka policy och praxis kring de yngsta barnens lärande, utveckling och välbefinnande. Forskare från de medverkande lärosätena kommer att träffas regelbundet med nyckelpersoner från samhället för att tala om och diskutera forskningsresultaten, säger professor Susanne Garvis som tillsammans med professorerna Sonja Sheridan och Pia Williams är drivande från Göteborgs universitets sida.

De tre professorerna har också varit nyckelpersoner vid starten av en ny vetenskaplig tidskrift tillsammans med forskare från Ryssland, Early Childhood Education Today Journal. Early Childhood Education Today är en tvärvetenskapligt internationell tidskrift som ger state-of-art vetenskaplig forskning och programutvärderingar för att främja utvecklingen av barns psykosociala välbefinnande och lärande  inom och genom förskoleundervisning.

Undersöka fäders roll

Tidskriften grundades år 2016, som också är den 120:e årsdagen av två framstående forskare, Lev Vygotskij och Jean Piaget, vars bidrag till förståelsen av barns utveckling och utbildning inspirerar forskare, lärare och beslutsfattare i hela världen.

Utöver det nordisk-ryska samarbetet har forskargruppen även fått finansiering från EU-kommissionens Erasmus+-medel för att i ett samarbetsprojekt med turkiska forskare undersöka och stärka fäders roll i relation till förskolan. Studien kommer att undersöka många olika faktorer i samhället i relation till fäder och de yngsta barnen och förskollärarutbildning. Arbetet leds från Baskent University i Turkiet och samarbetspartners är förutom Göteborgs universitet ett nederländskt lärosäte.

För mer information, susanne.garvis@gu.se