Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stark norm bland unga vuxna att bli förälder

Publicerad

De flesta unga vuxna ser ett framtida föräldraskap som en självklar del av vuxenlivet. Men många ser det som ett framtida projekt. Unga vuxnas identitetsutveckling fortsätter också efter sena tjugoårsåldrarna. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

– För de flesta unga vuxna verkar det vara närmast en självklarhet att bilda familj. Men många ser det som ett framtida projekt. Det säger Johanna Carlsson som skrivit avhandlingen.

Hon har undersökt identitetsutveckling hos personer i sena tjugoårsåldern, via intervjuer och enkätsvar från deltagare i det större forskningsprojektet Gothenburg Longitudinal Study of Development, som bedrivs på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Ingen av de 124 deltagarna i undersökning sa att de hade bestämt sig för att de inte vill bli föräldrar i framtiden, även om en liten grupp var tveksamma.

– Detta kan tolkas som att det finns en väldigt stark norm i samhället som säger att man ska vilja bli förälder. Men också som att de unga vuxna som är mer tveksamma till familjebildning kanske inte känner något behov att ta ett definitivt beslut i frågan redan i 25-årsåldern, säger Johanna Carlsson.

Även om de flesta deltagarna i studien var säkra på att de ville bli föräldrar var det mycket ofta annat de ville hinna med innan dess. Att skapa sig en stabil ekonomisk situation och en stabil kärleksrelation var något de unga vuxna nämnde, men också att de ville ha tid att fokusera på sig själva.

Det var också skillnad mellan hur kvinnor och män svarade på frågor om föräldraskap. Unga kvinnor verkar, enligt studien, mer än unga män uppleva en förväntan från omgivningen på att de ska vilja bli föräldrar. I större utsträckning än unga män börjar de också tidigt fundera på hur de ska kunna tänkas lösa eventuella framtida konflikter mellan familjeliv och arbetsliv.

– Detta tyder på att föräldraskapsnormen är starkare för unga kvinnor än för unga män. Men också att kvinnor oftare än män börjar ta ansvar för hur balansen mellan arbetsliv och familjeliv ska se ut i framtiden, redan långt innan föräldraskap är aktuellt på allvar, säger Johanna Carlsson.

Att utveckla sin identitet ses vanligtvis som en del av tonårstiden, men i sitt avhandlingsarbete har Johanna Carlsson kunnat konstatera att även personer i sena tjugoårsåldern fortsätter att utveckla och omforma sina identiteter, både vad gäller föräldraskap och andra identitetsfrågor som är relevanta i sena tjugoårsåldern.

– Resultaten tydde till och med på att en flexibilitet och fortsatt utveckling kan vara nödvändig för att en persons identitet ska fortsätta fungera som något som vägleder både beteenden i vardagen och större beslut i livet, säger Johanna Carlsson.


Avhandlingens titel: Evolving identities – Contents and processes of identity development among people in their later twenties.
Kontakt: Johanna Carlsson, 031-786 1882, johanna.carlsson@psy.gu.se, (säkrast under vecka 26). Mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/38723