Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Hållbar turism
Länkstig

Spännande perspektiv på hållbara upplevelser och svensk turism

Publicerad

Vad är en hållbar upplevelse? Det var frågan i fokus för en digital workshop som nyligen samlade nyckelpersoner med djup kunskap inom hållbarhet och turism från näringsliv, offentlig sektor och den akademiska världen. Fyra forskare kopplade till Centrum för turism medverkade i workshopen.

Värd för workshopen var Visit Sweden. Jenny Jonevret från Visit Sweden inledde workshopen och gav lite bakgrund till mötet: ”Dagens workshop kopplar an till Visit Swedens arbete med att ta fram ett hållbarhetslöfte för svensk besöksnäring; ett löfte som grundas på hållbara upplevelser och kan inspirera turistbranschen att utveckla mer hållbara produkter. Förhoppningen är också att detta hållbarhetslöfte kan främja hållbar utveckling, skapa framtidstro och visa att lösningar finns här och nu. Det hänger också ihop med att skapa en starkare position för Sverige som turistland, att dela med oss av vår hållbara livsstil och skapa en plattform för lärande, samskapande och kulturellt utbyte.”

Ett mål med workshopen var att bena ut och konkretisera vad en hållbar upplevelse är. Det gjordes genom att tillsammans titta på hållbara upplevelser ur ett miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Diskussionen blev också livlig kring hur vi får till en upplevelse som är hållbar i samtliga dimensioner. Marcus Eldh från Wild Sweden betonade att det inte alltid är så lätt att få till en upplevelse som är hållbar i alla dimensioner då positiv påverkan på en hållbarhetsdimension ofta innebär negativ påverkan på en annan.

I mångt och mycket handlade diskussionen om att skapa och förflytta sig mot ett mer hållbart samhälle och hur hållbara upplevelser kan bidra på vägen. Marie Linde från Turistrådet Västsverige lyfte detta och betonade att det till stor del handlar om hur vi får företag, offentliga organisationer och privatpersoner att med hjälp av turism faktiskt ta steg mot ett mer hållbart samhälle.

För att få till detta är kunskap och lärande centralt. Maria Persson och Eva Maria Jernsand vid Centrum för turism och Göteborgs universitet berättade om sitt projekt som utgår från transformativt (Mezirow, 2009; Reisinger, 2013, 2015) och upplevelsebaserat lärande (Kolb, 1984), vilket till stor del handlar om vilka lärdomar man som besökare genom sina upplevelser tar med sig hem, vilket kan handla om allt från mänskliga rättigheter till allemansrätten och respekt för naturen. Besöksnäringens företag kan genom sitt erbjudande bidra till denna lärandeprocess.

Sveriges försprång när det gäller miljömässig och social hållbarhet lyftes av flera. ”Vi har byggt in det i sättet som vi framhåller våra fördelar och i det sätt vi främjar Sverige utomlands”, sade Cecilia Cassinger vid Lunds universitet. Christina Rådelius från Tillväxtverket betonade också att Sverige gjort och gör mycket bra som är värt att föra vidare och som kan påverka besökare att tänka och agera mer hållbart. Från annat håll lyftes att vi i Sverige kan vara modigare och mer proaktiva med att lyfta fram vårt hållbarhetsarbete och våra hållbara upplevelser, samt lägga mer fokus på hur man kan bidra positivt istället för att skada. Vanessa Butani från Scandic Hotels talade på detta tema när hon föreslog att vi bör tala mer om vad en hållbar upplevelse är snarare än vad den inte är.

Ett nyckelord i diskussionen var transformativa upplevelser (Pine & Gilmore, 2011), vilket om möjligt blir än mer aktuellt i rådande Coronapandemi och i dess kölvatten. Andra nyckelord var co-creation och delaktighet, och att få med lokalsamhället och olika aktörer i turismutveckling. ”Erbjudande” lyftes som ett alternativt till begreppet upplevelse och fick positivt gehör; till stor det för att begreppet upplevelse är svårfångat och subjektivt; en upplevelse är ofta en unik händelse och det är turisten som upplever. Besöksnäringen kan skapa förutsättningarna för hållbara upplevelser genom att skapa ett hållbart erbjudande.

Slutligen lyfte Katarina Thorstensson från Göteborg & Co några frågor som är viktiga att ta med sig framåt: Vad är syftet och vad vill vi åstadkomma; vem vänder vi oss till och vem ska ta sig an diskussionen? Detta är frågor som Visit Sweden tar med sig i sitt fortsatta arbete med att ta fram ett hållbarhetslöfte för svensk besöksnäring. Förhoppningen är också att fortsätta dialogen om hållbara upplevelser tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och den akademiska världen.

Workshopdeltagare
• Christina Rådelius, Projektledare, Hållbar turism och Naturturism, Tillväxtverket
• Marie Linde, Vice Vd, Turistrådet Västsverige
• Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg, Göteborg & Co
• Lena Gunnerhed, Travel Insight, Visit Sweden
• Michael Persson-Gripkow, Brand & Strategic Marketing Officer, Visit Sweden
• Jenny Jonevret, Senior projektledare, Visit Sweden
• Åsa Egrelius, Public Affairs, Visit Sweden
• Vanessa Butani, Director of Sustainable Business, Scandic Hotels
• Marcus Eldh, Ägare, Wild Sweden
• Eva Maria Jernsand, Forskare, Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
• Kristina Nilsson Lindström, Forskare, Avdelningen för Kulturgeografi, Institutionen för Ekonomi och Samhälle, Göteborgs universitet
• Maria Persson, Forskare, Institutionen för Historiska Studier, Göteborgs universitet
• Cecilia Cassinger, Forskare, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
• Jörgen Eksell, Forskare, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
• Maria Månsson, Forskare, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
• Emma Björner, Forskare, Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs universitet; Institutionen för Strategisk Kommunikation, Lunds universitet

Översikt: Hållbara upplevelser i forskning och praktik
Inför workshopen fick deltagarna ta del av Visit Swedens tankar om en hållbar upplevelse och en översikt med definitioner och exempel på hållbara upplevelser i forskning och praktik (översikten finner du här).

Källor
Kolb, D. (1984), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Englewood CliÚs, NJ: Prentice Hall.
Mezirow, J. (2009), “An Overview of Transformative Learning”. In Illeris, K. (Ed.), Contemporary Theories of Learning: Learning Theorists … In Their Own Words (pp. 90–105), New York: Routledge.
Pine, B. J., and Gilmore, J. H. (2011), The Experience Economy, Harvard Business Press.
Reisinger, Y. (2013), Transformational Tourism: Tourist Perspectives, Wallingford, UK: CABI.
Reisinger, Y. (2015), Transformational Tourism: Host Perspectives, Wallingford, UK: CABI.