Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök sommarkurser i arkeologi

Publicerad

Vad ska du göra i sommar? Passa på att söka någon av våra tre sommarkurser i arkeologi och gör fältarbete på olika håll i Västsverige.

Genom en av våra arkeologiska fältkurser blir du bekant med olika teoretiska och praktiska aspekter av det som kallas publik arkeologi.

– De teoretiska delarna består av föreläsningar och sen omsätter du teorin i praktik vid en arkeologisk undersökning. Du får kunskap om hur en arkeologisk undersökning genomförs samt om hur undersökningen kan bidra till ett vidgat samtal och dialog med det omgivande samhället och dess medborgare, säger Tony Axelsson som är ansvarig lärare för kursen.

bilden visar fältarbeteKursen har tre moment: föreläsningar, arkeologisk undersökning samt avslutande seminarium. Föreläsningarna hålls i Göteborg i juni. Den arkeologiska undersökningen är förlagd till Varnhem mellan Skara och Skövde under de två veckor i juni/juli och boende och resa betalas av institutionen. Avslutande seminarium hålls i slutet av augusti.

Praktisk fältövning

I den andra arkeologiska fältkursen får du en introduktion till arkeologisk fältmetodik och kulturmiljövård.

– Kursen består dels av föreläsningar som behandlar olika aspekter av den arkeologiska fältverksamheten och kulturmiljövården, dels av föreläsningar som introducerar undersökningsobjektet. Du deltar sedan i en praktisk fältövning i form av en arkeologisk utgrävning och gruppredovisar sedan olika vetenskapliga aspekter av denna utgrävning vid ett avslutande seminarium, säger Tony Axelsson.

Kursen består av föreläsningar och efterarbete, arkeologisk undersökning samt avslutande seminarium i augusti. Föreläsningarna hålls i Göteborg i juni. Den arkeologiska undersökningen är förlagd till Karleby utanför Falköping och pågår under två veckor i juni.

Fältdel i Tanum

bilden visar fältarbeteFör den som är intresserad av hällristningar ges kursen Documentation and interpretation of Rock Art. Kursen omfattar en rad teoretiska och praktiska aspekter av dokumentation och tolkning av hällristningar. Den består av tre delar: en distansbaserad med fokus på teori, en tillämpad fältdel som hålls i världsarvet Tanum, och ett distansbaserat fördjupningsarbete.

– Huvudsyftet med denna kurs är att analysera, planera, genomföra och kritiskt reflektera över både praktiska och teoretiska aspekter av dokumentation och tolkningar av hällbilder. Kort sagt få en bra introduktion, säger kursansvarig Johan Ling.


Öppet för sen anmälan! Ansök via www.antagning.se

Läs mer :

Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik
Arkeologisk fältkurs, inriktning publik arkeologi
Documentation and interpretation of rock art (kursen ges på engelska)