Länkstig

Sök lediga forskartjänster vid WCMTM

Nu söker vi kandidater med expertis och starka meriter inom translationell molekylär medicin för en tenure track-position som biträdande universitetslektor. Ansökan är öppen både för dig med experimentell och med klinisk vetenskaplig bakgrund. Med positionen följer ett stödpaket som inkluderar finansiering för gruppmedlemmar som postdoc och doktorand samt för driftskostnader.

2 anställningar vid medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin

Sista dag att ansöka: 2024-02-20

1 anställning vid Naturvetenskapliga fakulteten

Sista dag att ansöka: 2024-02-15

"Vi är jätteglada över att nu kunna utlysa tre ytterligare WCMTM fellow tjänster vid Göteborgs Universitet. Jag var själv forskare i forskningsprogrammet och vet vilken fantastisk möjlighet det innebär för en ung forskare, med både ekonomisk trygghet som möjliggör koncentrerad forskning och ett fantastiskt tvärvetenskapligt nätverk både lokalt och nationellt som stimulerar till nya perspektiv."

Gustav Smith
Föreståndare för WCMTM i Göteborg

Utveckla din fulla potential

Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs Universitet etablerades i samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca.

Här ges du möjlighet att utveckla din fulla potential som ledande oberoende forskare i en livaktig och tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som faciliterar samarbete mellan olika forskningsområden.

Bild
Kollage
Foto: Johan Wingborg

Forskningsmiljö i gränsytan mellan akademi, sjukvård och läkemedelsindustri

Centret har verksamhet vid Sahlgrenska Akademin och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt Astra Zeneca vilket skapar en unik translationell forskningsmiljö i gränsytan mellan akademi, sjukvård och läkemedelsindustri.

Verksamheten är särskilt inriktat mot molekylär medicin för metabola och degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation, cancer och life science-kemi. Centret har sedan 2016 rekryterat 27 unga forskare från Sverige och internationellt, som alla bidrar med sin expertis till att öka förståelsen för sjukdomsmekanismer på molekylär nivå och förbättra prevention, diagnostik och behandling av sjukdomar.