Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Skriva uppsats i utvecklingsland? - Möjlighet att söka MFS-stipendium

Publicerad

Skriva uppsats i utvecklingsland? - Möjlighet att söka MFS-stipendium

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syftet att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium på 27 000 kr per student för en mindre fältstudie om minst 8 veckor. Stipendiet är ett tilläggsstipendium till eventuella CSN-medel. Fältstudien ska fungera som materialinsamling till examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Från och med 2017 kommer alla studenter vid Göteborgs Universitet att kunna söka MFS-stipendier via en central ansökan. Denna förändring är en följd av osäkra budgetförutsättningar och förändrade villkor för UHRs Sida-finansierade program. (Hur det centrala förfarandet med MFS-ansökningarna vid GU ska gå till är dock ännu inte helt klart.)

Processen går till så att GU först ansöker om medel för hela universitetet under april, och först därefter öppnas ansökan för studenter.

Läs mer om MFS-stipendier här.

Lena Lindgren är med i GU:s nätverk för MFS för Förvaltningshögksolans räkning och kan svara på frågor.