Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sjösätter forskningsprojekt med fokus på hur flickor kan förmås stanna inom fotbollen

Publicerad

Fotboll är den mest uppskattade idrotten bland flickor i Sverige. Men avhoppen bland flickor från sporten är mycket stora. Väldigt lite forskning om hur mekanismerna för detta ser ut har gjorts, något som nu en grupp forskare vid Göteborgs universitet vill råda bot på. Intresset från idrottsrörelsen bedöms som stort.

Vid en sammandragning på Göteborgs universitet i november diskuterade forskare ihop med företrädare från den västsvenska idrottsrörelsen hur ett större forskningsprojekt i samarbete med idrottsrörelsen kan designas.

Claes Annerstedt, prefekt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, inledde med att understryka att projektet blir ett exempel på samverkansprojekt på praktiknära forskning där akademin och praktiken samverkar.

Missar positiva konsekvenser

– Vi jobbar exempelvis mycket med samverkansdoktorander. Av institutionens 18 doktorander är tio samverkansdoktorander, bland annat med samfinansiering av idrottsrörelsen. Så blir det förhoppningsvis även i detta projekt, sade Claes Annerstedt.
Natalie Barker-Ruchti, docent vid IKI, redogjorde för en del nedslående siffror. Bland annat gav hon siffror från EU-kommissionen från 2014, som visar att 75 procent av de flickor som spelade fotboll i 7-12-årsåldern hade slutat med sporten vid 26 år fyllda.

– De missar därmed många av de positiva konsekvenserna av idrottsdeltagandet, fysiska, intellektuella, psykiska, emotionella och sociala fördelar. Och allra värst är siffrorna i förortsområdena och för flickor från utsatta familjer. Vi vill nu undersöka vad som styr att de hoppar av, sade Natalie Barker-Ruchti.

Brottas med ledarbrist

Men projektet vill även undersöka hur flickor upplever idrottsutövandet medan de deltar och hur de då lyckas förena idrottandet med skolarbete, familjeliv, vänner samt vilka hälsofördelar de själva upplever.

Damfotbollsklubbarna brottas bland annat med ledarbrist och både Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet misslyckas med att uppnå den jämlikhet mellan könen som finns formulerad i organisationernas respektive strategidokument. Flickorna förlorar stort mot pojkarna i det hänseendet.

Målet är att forskningsprojektet Girls in football: Developing best practice for sustainable participation and performance om fyra år ska utmynna i rekommendationer för fotbollsklubbar med flicklag. Det sju kvinnor starka forskarlaget leds av Natalie Barker-Ruchti och har även kopplingar till motsvarande projekt i Tyskland, Brasilien och Portugal.

För mer information, kontakta docent Natalie Barker-Ruchti, e-post: natalie.barker@gu.se, tel: 031-786 2467