Länkstig

Seminarium om en av vår tids största frågor: digitalisering

Publicerad

– Digitalisering är en av vår tids stora samhällsutmaningar och innehåller många fler dimensioner än bara teknik, påpekade rektor Pam Fredman när hon på måndagseftermiddagen hälsade välkommen till seminariet Digitalisering – teknik med människa. 

Seminariet är en del i en serie där regeringen för dialog om aktuella frågor med olika lärosäten ute i landet. Bland de medverkande fanns därför Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Helene Hellmark Knutsson förklarade i sitt inledningstal att digitaliseringen är en av de största förändringsprocesserna i samhället som just nu pågår.

– Det handlar om att människor måste kompetensutvecklas hela livet, vilket inte bara gäller tekniska jobb utan även exempelvis vårdyrken. Det handlar också om hur all ny data påverkar samtliga ämnesområden i högskolan och ger nya forskningsfrågor, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. Hur ska vi hantera dessa datamängder, vad är viktigt och hur prioriterar vi?

Västsvenskt initiativ för nationellt forskningscentrum kring digitalisering

Ann-Sofie Axelsson, akademichef vid Högskolan i Borås, berättade om Det västsvenska initiativet där rektorer från Göteborgs universitet, Chalmers samt högskolorna i Borås, Halmstad, Jönköping, Skövde samt Högskolan Väst skickat en skrivelse till regeringen om att få utreda ett nationellt forskningscentrum kring digitalisering.
Fredrika Lagergren Wahlin, prefekt vid institutionen för tillämpad IT, förklarade att den digitala tekniken blivit en del av vår existens.
– Vi behöver inte bara forskning som utvecklar teknik och innovation utan också forskning om hur tekniken påverkar individen, medborgarna och demokratin.

Hållbar digitalisering, jämställdhet och säkerhet – några framtidsfrågor

Jan Ljungberg, professor i informatik, påpekade att tekniken bara blir snabbare, billigare och mindre samtidigt som den oavbrutet genererar nya innovationer, bortom den ursprungliga innovatörens intentioner
– Vi får nya möjligheter men släpper också kontrollen över frågor kring sådant som arbetsmiljö och jämställdhet. Hur hanterar vi exempelvis att mindre än två procent av alla programmerare är kvinnor? Hur vi skapar en hållbar digitalisering, som tar hänsyn till jobb, välfärd, jämställdhet, säkerhet och trygghet, är en av de stora framtidsfrågorna.

Johan Lundin, docent i tillämpad IT, påpekade att digitaliseringen är särskilt intressant för utbildning och lärande.
– Det digitala samhället ökar valfriheten när det gäller ekonomi, vård och utbildning men kräver också kompetens av den enskilda individen att klara av alla dessa nya möjligheter.

Intellektuella processer digitaliseras – men människor behövs för att analysera

Alltfler intellektuella processer digitaliseras och frågan är vad vi egentligen vill att tekniken ska göra åt oss och vad vi vill göra själva. Vem sätter agendan och vilken framtid vill vi ha?

Ulla Sätereie, prefekt vid JMG, påpekade att desinformation är en av vår tids stora utmaningar, som bara kan hanteras genom samarbete mellan forskning, utbildning och mediebranschen.

– Den fråga jag får oftast är om vi utbildar våra journalister till arbetslöshet. Det gör vi inte, endast en procent av våra utexaminerade studenter var arbetslös enligt en undersökning från 2015. Det finns idag robotar som kan skriva enkla sportreferat och liknande men vi behöver fortfarande människor som fördjupar, analyserar och drar slutsatser.

Eftermiddagen fortsatte med panelsamtal och frågestund.

Fakta

Kunskap i samverkan är en nationell seminarieserie med utgångspunkt i den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterade 2016. I närvaro av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer seminarierna att diskutera följande samhällsutmaningar: digitalisering, klimat, hälsa/life science och ett hållbart samhällsbyggande samt hur universitet och högskolor kan möta dessa genom utbildning, forskning och samverkan.

Det första seminariet, Digitalisering – teknik med människa hölls i Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken, den 13 mars. Övriga seminarier kommer att hållas vid Umeå universitet, Karolinska Institutet, Luleå tekniska universitet samt vid Malmö högskola.

Ladda ned presentationerna som PDF-filer

Kunskap i samverkan: Helene Hellmark Knutssons, minister för högre utbildning och forskning, presentation

Digitalisering - teknik med människa, samlad presentation med forskarnas inlägg kring temat