Länkstig

Sedvanliga examenshögtider i Vasaparken

Publicerad

I slutet av vårterminen kunde institutionen åter fira sedvanliga examenshögtider för studenterna på våra utbildningsprogram och gratulera nyblivna tandhygienster, tandläkare och tandtekniker.

Examenshögtiderna leddes av prefekt Peter Lingström och proprefekt Agneta Robertson samt respektive programansvarig; Annica Almståhl (tandhygienistprogrammet), Victoria Stenport (tandläkarprogrammet), Annika Ekestubbe (KUT) och Per Svanborg (tandteknikerprogrammet).

Tandteknikerprogrammet

Bild
Examanshögtid för tandteknikerprogrammet
Nya tandtekniker gratuleras av studierektor Johanna Petré och programansvarig Per Svanborg.
Foto: Anja Ehn

Under tandteknikerprogrammets examenshögtid höll Soledad Arnborg och Racha Hamdan nyblivna tandteknikers tal. De talade om utmaningarna att studera under pandemin men ser efter tre års studier ljust på framtiden och vill önskade alla lärare och klasskamrater en bra och fantastisk framtid.

Ida Frankfeldt mottog 2022 års Ivoclarpris.

Tandhygienistprogrammet

Bild
tandhygienstprogrammets examenshögtid
Prefekt Peter Lingström gratulerar och överlämnar en ros till nyblivna tandhygienister.
Foto: Anja Ehn

Tabarek Al-Tatooz höll nyblivna tandhygienisters tal, Dafina Abazaj mottog GUM Sunstar Sveriges stipendium och Elin Hellström Sjöblom mottog STHF & TePe Nordic’s studerandepris.


Tandläkarprogrammet och kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Bild
examenshögtid tandläkarprogrammet
Nyblivna tandläkare gratuleras av programansvarig Victoria Stenport och prefekt Peter Lingström.
Foto: Anja Ehn

Johanna Mannila höll nyblivna tandläkares tal. 

Bild
Examenshögtid KUT
Studenterna på kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen gratuleras av programansvarig Annika Ekestubbe.
Foto: Anja Ehn

För musiken vid samtliga examenshögtider stod My Hessle och Caesar Funnemark.