Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Man med svart hår ler, har på sig randig tröja (Alexander) Bredvid står en man med mellanlångt hår och en grön skjorta (Martin)
Länkstig

Så tycker studenterna om hållbarhetsdagen Global Transitions

Publicerad

Varje år inleds samtliga av Handelshögskolans masterutbildningar med halvdagen ”Global Transitions”. Dagen tar sin utgångspunkt i den ökade förståelsen hos såväl näringslivet som hos stater att transformationen mot resurs- och klimateffektiva ekonomier går för långsamt. I år låg fokus på hur pandemin påverkar vår förmåga att tackla klimatkrisen och att uppnå FN:s hållbarhetsmål (SDG). Vi frågade studenterna Martin Bergström och Alexander Collantes Taqueda om deras tankar från dagen.

Man i randig tröja och mörkt hår, tittar in i kameran.
Alexander Collantes Taqueda

Alexander Collantes Taqueda 

Studerar: Masterprogram i Logistik och transport

 

Vad tyckte du var mest intressant med här dagen?
Den mest intressanta frågan gällde ansvaret för övergången till ett mer hållbart samhälle, hur det överförs till företagare och investerare eftersom kostnader och risker har minskat tack vare den senaste utvecklingen.

Vad överraskade dig mest?
Att stora klimatförändringar är oundvikliga och oåterkalleliga, enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), men att det som Johan Kuylenstierna sa, så finns det fortfarande sätt att sakta ner eller stoppa vissa händelser. Och att vi som samhälle måste fortsätta i en hållbar riktning.

Varför tycker du att det är viktigt att göra hållbarhetsperspektivet till en del av utbildningen?

Som studenter kan vi introducera ett nytt tankesätt från akademin till samhället i allt från att påverka attityderna som finns kring hållbar utveckling till att minska sociala klyftor. Något som påverkar uppfyllandet av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Sedan kan exempelvis politiska beslut förbättra både utbildning och levnadsvillkor, något som verkligen är viktigt för en hållbar utveckling av samhällen. Vi måste kunna visa att vi verkligen lever på en planet med begränsade resurser. För att få till en riktig mentalitetsändring för att få till de här förändringarna, behöver vi slutade bli distraherade av att bara titta på siffror, och istället börja fokusera på våra handlingar, övertygelser och vardagsbeteenden.

Hur tror du att hållbarhetsfrågor kommer att påverka dig och ditt arbete efter examen?

Efter examen, oavsett om det är inom företagsvärlden eller någon annanstans, så kommer vi att komma närmare besluten som kan underlätta förändringarna. Vi kommer att kunna tycka till gällande frågor så som ”Hur kommer årets vinster att investeras?” och "Hur kommer de offentliga resurserna att användas?". Vi kommer att försöka bidra till utvecklingen av ett rättvisare och mer hållbart samhälle. Jag personligen är särskilt intresserad av att bidra till konstruktionen av detta hållbara samhälle.

 

Man med mellanlångt hår och grön skjorta tittar in i kameran.
Martin Bergström

Martin Bergström 

Studerar: Masterprogram i Nationalekonomi

 

Vad överraskade dig mest under dagen?

Det som förvånade mig mest var de radikala kostnadssänkningar för solenergi som man har lyckats åstadkomma bara sedan 2009. 

Vad tyckte du var bäst eller mest intressant under dagen?

Under dagens föreläsningar fick man en bra inblick i aktuella problem, men även möjligheter. Däribland var möjligheten för individer och företag att bidra genom investeringar. Det var intressant att se dels hur efterfrågan på gröna investeringar har ökat bland privata investerare, men även bland jättar såsom BlackRock

Varför är det viktigt att inkorporera ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen?

Dels tror jag att detta är viktigt för att sprida medvetenhet; hur kan jag som individ i samhället påverka? Vad får mina handlingar för konsekvenser? Dessutom ser jag det som störst sannolikt att utbildningen kommer leda mig till en arbetsplats präglad av hållbarhetsfokus, och då kan det vara en stor fördel att redan vara väl informerad inom området.

Hur tror du att hållbarhetsperspektivet kommer att påverka ditt arbete när du börjar jobba efter examen?

Jag tror först och främst att det kommer ligga till grund för det mesta på en framtida arbetsplats. Med ett aktivt hållbarhetstänk tror jag att man kommer att ligga i framkant för att hantera problem som kräver nya och mer anpassade lösningar. Dessutom tror jag även att lösningarna blir mer genomtänkta sett till ett långsiktigt perspektiv.