Video (01:50)
Se intervjuerna med experterna från seminariet
Bild
Professor Niklas Zandén under seminariet Sustainable HRM
Länkstig

Så kan hållbarhetssträvan i HRM-arbetet bli bättre

Publicerad

I takt med ökat fokus på hållbarhet blir kopplingen till Human Resource Management (HRM) allt tydligare. Dessa två organisatoriska delar är sammanlänkade och kan stärkas genom ökat samarbete. Detta var budskapet under seminariet Sustainable HRM.

Human Resource Management (HRM) och hållbarhet är två områden som ännu inte helt har sammanflätats i Sverige, men som berör sociala frågor. 

– HRM-frågor kan inkludera lönefrågor, övertidsfrågor och fackliga frågeställningar inom ett företag, medan samma frågor betraktas som hållbarhetsfrågor när de uppstår i leverantörskedjor hos leverantörer. Det är intressant att dessa två områden hanteras av olika grupper, säger Niklas Zandén, professor vid Företagsekonomiska institutionen. 

Kan stärka respektive arbetsområden

Under seminariet mötte Niklas Zandén människor med HRM som profession för att prata om hur HRM kan bli mer relevant utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Han påpekar att hållbarhetsfrågor omfattar den sociala aspekten där HR har stark kompetens, samtidigt som det finns potential för förbättring inom miljöområdet. Genom att utbyta kunskap och kompetens kan professionerna inom hållbarhet och HRM komplettera varandra och stärka sina respektive arbetsområden. 

– Jag upplever att det har funnits en diskrepans mellan vad HR-gänget gör och vad hållbarhetsgänget gör, och de behöver kommunicera mer med varandra och dra ömsesidig nytta av varandra för att kunna diva dessa förändringsprocesser, säger Niklas Zandén. 

Han fortsätter: 

– Det handlar om att hitta win win-situationer men även att hantera eventuella slitningar som kan uppstå. 

Inom HR-området finns en kunskapsbas som skulle kunna vara till nytta inom hållbarhetsområdet, se Niklas Zandén berätta mer om det i videoklippet ovan. 

"Ett samverkansprojekt att skapa hållbarhet för klimatfrågor"

Under seminariet deltog även Mattias Magnell från byggföretaget Skanska, som berättade om deras affärsidé och hur den kopplas samman med hållbarhetsaspekter i deras HRM-arbete för att uppnå hållbara lösningar. 

– HR bör kunna se helhetsbilden, både på övergripande nivå och i detalj och ta hänsyn till konkurrensförmåga, eget välbefinnande och klimatförbättringar exempelvis, säger Mattias Magnell, chef för Skanska ledarutveckling samt ordförande för Svenska institutet för standarder. 

Han fortsätter:

– Det är ett väldigt framgångsrikt sätt att tänka att det är ett samverkansprojekt att skapa hållbarhet för klimatfrågor, hållbarhet för lönsamhet, konkurrensförmåga med utgångspunkt i människors välmående. 

Text & video: Simon Fredling Jack, kommunikatör. 


Område
Evenemang