Video (2:00)
Välkomna till höstterminen 2020!
Bild
Länkstig

Så blir undervisningen på psykologiska institutionen i höst

Publicerad

Psykologiska institutionen startar höstterminen med blandade undervisningsformer. Vårt internationella masterprogram ges på campus. För de masterstudenter som inte kan resa till Sverige ges distansundervisning. För övriga studenter kommer undervisningen att ske på distans. Vår studentklinik kommer dock vara öppen och bedrivas på plats.

Bild
Psykologiska institutionen
Psykologiska institutionen
Foto: Johan Wingborg

Psykologiska institutionen kommer under hösterminens fortsätta att bedriva distansundervisningen på samtliga fristående kurser och på psykologprogrammet. Vår studentklinik kommer dock vara öppen och bedrivas på plats med anpassningar till rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vårt internationella mastersprogram, Master's Programme in Psychological Science, kommer huvudsakligen att vara förlagt till campus, med inslag av distansundervisning. Detta för att våra internationella studenter ska kunna söka visa och uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Du som är student kan läsa mer på Studentportalen om hur Göteborgs universitet arbetar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Covid-19 - universitetsgemensam information till studenter