Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Så blir begagnade ting vintage

Publicerad

Hur går det till när saker och kläder som en gång slängts eller skänkts, letar sig tillbaka till marknaden och blir åtråvärd vintage? I CFK-rapporten Pop Boutique – en värld av återbruk av mode på Re:heritagemarknaden beskrivs hur kläder och inredningsprylar med historia cirkulerar, översätts och transformeras till mode.

I rapporten har Pop Boutique, en engelsk butikskedja med sex butiker i England och en i Göteborg, studerats. De flesta kläderna som säljs i butiken i Göteborg kommer från ett stort lager i England.

- Värdeskapande kan dels handla om själva sorteringen på lagret där sakerna ges kategorier, till exempel vintage. Själva inramningen i butiken spelar också roll. Att saker kombineras ihop på ett visst sätt och ramas in av den övriga inredningen skapar värde åt tingen, säger författaren Merja Liimatainen som gjort studien som en del av en praktik inom masterprogrammet Kulturarv och modernitet.

I rapporten beskrivs en global second hand-industri. I Pop Boutiques fall tar lagret i England emot leveranser från flera olika länder där många företag är inblandade. Det gör det svårt att spåra plaggen till deras ursprungliga historia och kontext.
- Det är först när kläderna kommer till butiken som de genom inramning och skyltning fylls på med historia och berättelser som ger värde, säger Merja Liimatainen.

Rapporten är resultatet av ett fältarbete som genomförts under våren 2015 inom forskningsprojektet Re:heritage – cirkulering och kommodifiering av ting med historia.

Läs hela rapporten
Läs mer om Re:heritage