Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg bjuder in till boksläpp: Fisken i forskningen

Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg bjuder in till boksläpp: Fisken i forskningen

Bokomslag Fisken i forskningenI boken Fisken i forskningen samsas texter av författare från arkiv och museum, naturvetenskap och humaniora. Vad som förenar dem är ambitionen att utforska frågor som på olika sätt berör fiske. På ett mer övergripande plan är havet den gemensamma utgångspunkten, vare sig det är ur ett ekonomiskt, historiskt eller naturvetenskapligt perspektiv. Boken vill visa på det angelägna i ett maritimt forskningsperspektiv, men också på vikten av ett aktiv samarbete mellan forskarsamhälle och kulturarvsinstitutioner.

Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg har nu glädjen att bjuda in till boksläpp och presentation av Fisken i forskningen som utgör nummer 25 i Landsarkivets skriftserie Arkiv i Väst. Boken är en antologi där Henrik Alexandersson (Göteborgs universitet), Lennart Bornmalm (Göteborgs universitet), Per Hallén (Göteborgs universitet) och Daniel Sjöberg (Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg) varit ansvariga redaktörer. För bokens form och layout har Bertil Quirin ansvarat. Under boksläppet kommer redaktörerna prata om bakgrunden till bokens tillkomst och redogöra för innehållet.

Välkomna torsdagen den 16 maj kl. 18:00 till Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9A!

Ladda ner affisch om boksläppet