Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rikard Wingård: "Travels var en banbrytande reseskildring"

Tisdagen den 3 februari föreläser Rikard Wingård, doktor i litteraturvetenskap, under rubriken En till synes oändlig grön tapet. Det vilda Amerika i William Bartrams Travels.

Berätta – vem var William Bartram?
– Han var en botaniker som var verksam under andra halvan av 1700-talet och början av 1800-talet. Hans pappa John Bartram är kanske egentligen mer berömd, han var en av Amerikas främsta botaniker och korresponderade mycket med Linné. Sonen William Bartram är känd för ett antal expeditioner som han gjorde till sydöstra Amerika mellan 1773 och 1777. Han reste bland annat till Georgia och Florida, områden som var väldigt lite utforskade av andra än de nybyggare och den ursprungsbefolkning som bodde där. William Bartram hade fått i uppdrag av en engelsk filantrop att leta efter nyttiga växter som kunde gagna den mänskliga civilisationen. Det var en del av upplysningstanken, det fanns ett utilitaristiskt tänkande bakom detta.

– Men William Bartram var mer än en rationell, nyttoinriktad person, han var en estet som förstod naturens inneboende värden. Under sina expeditioner förde han dagbok som han sedan sammanställde till en reseskildring. Det är inte bara en förteckning över spännande växter och djur, utan det är också av litterärt värde. I boken framkommer en helt ny typ av litteratursyn, det är en början på romantiken – med en vördnad inför naturen och en känsla för det sublima. Känslan att människan är ett med naturen ger Bartram uttryck för på ett vältaligt sätt.

– Samtidigt finns det spännande partier i boken, där han till exempel blir attackerad av alligatorer. Man vet med säkerhet att han förskönade en del, boken är inte autentisk. Han bättrar på, lägger till och drar bort för att skapa en estetisk effekt.

Varför valde du att prata om Bartrams Travels i den här föreläsningsserien?

– Serien heter Litterära klassiker, och det här är ett sätt att utmana klassikerbegreppet och litteraturbegreppet överlag. Kan en reseskildring vara litteratur? Travels fick stor litteraturhistorisk betydelse när den kom. Både engelska och tyska författare tog intryck av den, och den blev en oerhört stor impuls för deras eget natursvärmande. William Wordsworth och Samuel Taylor Coleridge är de mest kända diktarna som har plockat in mycket av Bartram i sin poesi och inspirerats av honom. Det här var en exotisk värld för dem, ett landskap som inte fanns i England.

– Travels var en banbrytande reseskildring, dessutom hade den en oerhörd betydelse för romantikens utveckling i Europa och synen på naturen.

Vad är tanken med föreläsningsserien Litterära klassiker?

– Konceptet innebär en föreläsning på en timme varje tisdag som är öppen för allmänheten. Föreläsningen följs av ett seminarium för de studenter som läser kvällskursen Litterära klassiker, då diskuteras verket som står i fokus just den veckan. Varje vecka kommer inbjudna föreläsare som har fördjupat sig i ett visst författarskap, det borgar för hög kvalitet på undervisningen.