Länkstig

Psykologiska insikter om mänskligt beteende gav Nobelpris i ekonomi

Publicerad

Richard H Thaler. Foto: Chattham House, London, via Wikimedia

Richard H Thaler är professor i beteendeekonomi på University of Chicago och årets mottagare av ekonomipriset till Nobels minne. Forskare inom området undersöker hur psykologiska aspekter påverkar ekonomiskt beslutsfattande och Thaler har kunnat visa hur mänskliga karaktärsdrag styr både individuella beslut och utfallen på finansmarknader.

En stor del av hans forskning kretsar kring det irrationella beteendet hos oss människor. Med utgångspunkt i att vi inte alltid gör vad som egentligen är bäst för oss har han tillsammans med kollegor tagit fram idéer om hur man kan utforma ”knuffar” (nudges på engelska) för att underlätta för människor att fatta rationella beslut och agera på sätt som är bra för dem, till exempel när det gäller deras ekonomi. Idéerna med knuffar har använts på många håll, till exempel för att underlätta för människor att börja pensionsspara, donera organ eller agera miljövänligt.

Thaler har banat väg för forskningsområdet

Det var Richard H Thaler som på 1990-talet banade vägen för forskningsområdet beteendeekonomi - ett område som befinner sig i gränslandet mellan de ekonomiska och psykologiska vetenskaperna.

Martin Hedesström, docent i psykologi, forskar och undervisar om beslutsfattande och beslutsarkitektur ("nudging"). Han uppskattar att Thaler fick priset.

– För oss som sysslar med "nudging" är det fantastiskt kul att Thaler fick priset! Idén om "nudging" har gjort att politiker äntligen fått upp ögonen för psykologisk beslutsfattandeforskning. Thaler är nog den forskare vi diskuterar allra mest under masterkursen i ekonomisk psykologi.

Människor styrs ofta av intuition och ”magkänsla”

Lars-Olof Johansson, docent i psykologi, forskar om beslutsfattande med fokus på resurshantering, rättvisa, konsumtion och miljöval.

–  Väldigt relevant och roligt när någon inom vårt forskningsfält belönas! I likhet med nobelpristagaren Daniel Kahneman utgår Thaler och de flesta inom forskningsfältet inte ifrån att människan är helt rationell i sina beslut - något som vi som länge känt till inom psykologin. Människan kan alltså inte ses som en välinformerad beslutsfattare som agerar perfekt rationellt på en marknad. Människors beslut styrs istället ofta av så kallad intuition och ”magkänsla”, och av sociala och moraliska överväganden vilka kan vara omedvetna. Det kan ibland leda till bra och ibland till dåliga konsekvenser. Den här forskningen är relevant för många områden, till exempel för policy inom miljöområdet.

Bild överst: Richard H Thaler. Foto: Chattham House, London, via Wikimedia

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save