Länkstig

Projekt perfekt

Publicerad

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar – ett projekt perfekt. Utifrån aktuell forskning beskriver författarna till boken Projekt perfekt hur kroppsuppfattningen skapas under barndom, tonår och vuxenliv samt vilket inflytande kultur, media, familj och vänner har.

De belyser även kroppsuppfattning tvärkulturellt och berättar om träningens både positiva och negativa inverkan. Utvecklingspsykologiska och sociokulturella perspektiv samt genusfrågor löper som en röd tråd genom boken.

Ett nytt spännande område är positiv kroppsuppfattning, där man studerar vad som utmärker de personer som faktiskt är nöjda med sina kroppar. I boken läggs särskild tonvikt vid vad man kan göra för att individer ska få ett mer positivt förhållningssätt till den egna kroppen.

Projekt perfekt är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, socionomer, lärare, idrottsledare, folkhälsovetare och beteendevetare. Tack vare bokens tillgängliga språk kan boken med fördel läsas av alla som vill veta mer om kroppsuppfattningens psykologi.

Om författarna: Författarna forskar kring kroppsuppfattning på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Ann Frisén är professor i psykologi och leg. psykolog. Kristina Holmqvist Gattario är fil.dr i psykologi och lektor. Carolina Lunde är fil.dr i psykologi och lektor.

Carolina Lunde, Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario
Fotograf: Anna von Brömssen