Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projekt om ateismens historia, migranter, en 1800-talspoet och bantuspråk får forskningsmedel

Publicerad

Flera projekt vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och ett vid institutionen för språk och litteraturer tilldelas fleråriga medel från Vetenskapsrådet i 2019 års utlysning.

På måndagen tillkännagav Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som tilldelas projektbidrag 2019 inom området humaniora och samhällsvetenskap. Några av dessa hamnar hos institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet och ett vid institutionen för språk och litteraturer:

Mårten Björk (religionsvetenskap) får totalt 5 960 000 kronor för det fyraåriga projektet Lagens slut.

Gunilla Hermansson (litteraturvetenskap) får 1 789 706 för det tvååriga projektet "Vårvindar friska" som utmaning till litteraturhistorien, om 1800-talspoeten Julia Nyberg och hennes text Vårvindar friska.

Anton Jansson (idé- och lärdomshistoria, historia, religionshistoria) får 2 887 441 kronor för det treåriga projektet Visioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879-1968.

Philip Lavender (litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria) tilldelas 2 723 799 kronor för att i tre år jobba med projektet Framtiden i det förflutna. Medeltida skandinaviska föreställningar om det som skulle komma. Lavender fick medel från Riksbankens jubileumsfond så sent som i oktober för samma projekt.

Malin Petzell (jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik) får
5 600 000 kronor för det fyraåriga projektet Att ta eller gå sönder – en studie av valensminskande strategier i centraltanzaniska bantuspråk.

Forskning om migration och integration

Dessutom tilldelas det fyraåriga projektet Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige totalt 5 875 324 kronor i projektbidrag för forskning om migration och integration. Det leds av religionsvetaren Daniel Enstedt vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

– Projektet undersöker religionens betydelse för social mobilitet i svenska migrationssammanhang genom att belysa tre växande migrantgrupper: migranter med buddhistisk, muslimsk och kristen bakgrund, säger Daniel Enstedt.

Fältarbetet genomförs både i Karlstad, av forskaren Katarina Plank, och i Göteborgsstadsdelen Angered, av Daniel Enstedt. Därmed får projektet en jämförande karaktär.

– Genom förankringen i olika religiösa traditioner och två skilda kontexter syftar studien till att fånga upp såväl religionsspecifika som religionsöverskridande mönster när det gäller social mobilitet och integration.

Samtliga beviljade projekt inom humaniora och samhällsvetenskap finns på Vetenskapsrådets webbplats.