Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projekt med Annette Erichsen Andersson får medel från Vinnova

Publicerad

Projektet Smittfri Vård tar ett helhetsgrepp om problematiken kring spridning av smitta och antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården och har nu blivit beviljade 10 miljoner SEK i finansiering från Vinnova. I projektgruppen, som koordineras av RISE – Research Institutes of Sweden, ingår tolv parter från akademi, industri och vården.LifeClean, LED Tailor, BioThema och Karolinska Institutet skall utvärdera innovativa tekniker för ytdesinficering och kvalitetskontroll medan Arjo, Cellcomb och Tobii tillsammans med Högskolan i Halmstad fokuserar på hygienisk design, användarstudier och affärsutveckling.

Getinge och Toul Meditech skall tillsammans med Avdelningen för Ortopedi, och Klinisk Mikrobiologi, båda tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra en klinisk studie där målet är optimerad luftkvalitet i operationsrummet samt systematisk kvalitetskontroll och uppföljning av patientutfall. Ledare för arbetspaketet är Annette Erichsen Andersson. Till detta bidrar, utöver Avdelningen för Ortopedi, även Vårdhygien och Innovationsplattformen för Västra Götalandsregionen.

Projektet löper under 28 månader, med start i maj 2018 och har en total budget på 22,5 miljoner kronor.