Länkstig

Professor Moshe Y. Vardi har utnämnts till ny hedersdoktor

Publicerad

Moshe Y. Vardi, sedan 1993 professor vid Rice University i Texas, har utnämnts till ny hedersdoktor vid IT-fakulteten för 2020.

Bild
Moshe Y Vardi, utnämnd till hedersdoktor vid IT-fakulteten 2020.

Sammanfattning av motivering för utnämningen:

Professor Moshe Vardi har gjort betydande insatser för användningen av logik inom datavetenskap, i synnerhet när det gäller den logiska teorin för databaser, resonemang om kunskap, den automatiskt teoretiska metoden för programverifiering och ändlig modellteori.

Professor Vardis bidrag har resulterat i flera utmärkelser och han är medlem i US National Academy of Sciences and of Engineering och European Academy of Sciences. Han är en produktiv författare med ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar, i vilka han har samarbetat med över 300 medförfattare.

Utöver det vetenskapliga bidraget är betydelsen av Professor Vardis praktiska arbete inom datavetenskapen av samma magnitud. Han har under tio år varit redaktör för tidskriften Communications of the ACM och har ansvarat för en stor återupplivning av denna. Vardi har bland mycket annat också varit aktiv i datavetenskapens popularisering och bidragit starkt i debatter relaterade till de effekter Artificial Intelligence har på samhälle och ekonomi och framtiden för vårt område.

Denna unika kombination av bidrag till det vetenskapliga samhället främjar hela området datavetenskap och gör honom till en mycket värdig hedersdoktor.

Professor Vardis anknytning till Göteborgs universitet är främst genom hans mångåriga samarbete med Dr Nir Piterman på institutionen för data- och informationsteknik. De har bland annat samarbetat forskningsmässigt när det gäller tillämpningar av temporär logik för verifiering och reaktiv syntes, automata teori, samt tillämpningar av logik och verifiering på biologisk modellering.