Bild
Professor Lidija Polutnik framför ett träd med gula löv
Professor Lidija Polutnik
Foto: Handelshögskolan
Länkstig

Professor Lidija Polutnik ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education

Publicerad

Lidija Polutnik, professor i nationalekonomi vid Babson College i Boston, USA, har nyligen valts in som ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education AB.

Lidija Polutnik är sedan många år engagerad i GU Executive Educations skräddarsydda företagsutbildningar liksom i Executive MBA-programmet på Handelshögskolan. Hon brinner för att stärka relationerna mellan akademi och näringsliv och uppskattar kontakterna med svenska företagsledare och forskarkollegor.

Samarbete sedan 2010

Lidija Polutnik är uppvuxen i Slovenien och flyttade till USA i samband med sin master- och forskarutbildning. Samarbetet med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inleddes 2010. En forskningsrapport om sambanden mellan kostnader och kunders upplevda värde i förhållande till företags ekonomiska resultat, som Lidija Polutnik var med och skrev, fick stort genomslag både bland forskare och i näringslivet. Det ledde till en förfrågan från Handelshögskolan om att utveckla en företagsanpassad ledarutbildning i Shanghai för ett multinationellt svenskt industriföretag. Lidija Polutnik tackade ja och var sedan delaktig i det programmet i flera år.

Jag uppskattade omedelbart de svenska företagsledarna. De var seriösa, alltid väl förberedda, ställde frågor och utmanade mig som föreläsare på ett sätt som skapade en fantastisk lärandedynamik”, minns Lidija Polutnik.

Programmet i Shanghai ledde till samarbeten med forskare på Handelshögskolan och till att Lidija Polutnik under åren 2014–2020 var gästprofessor inom ramen för Handelshögskolans Visiting Professor Programme. Samarbetet med GU Executive Education fortgår. Lidija Polutnik håller i det öppna tvådagarsprogrammet Strategy and Tactics of Pricing, ansvarar för modulen Marketing i Executive MBA-programmet och medverkar i ett flertal företagsanpassade utbildningar.

Gör nytta av teori i ideella uppdrag

Lidija Polutniks främsta forskningsområden är prissättning, intäktsoptimering och konkurrenskraft. På senare tid har både forskning och konsultuppdrag i näringslivet handlat mycket om hur företag kan öka sina intäkter genom att använda ny teknik och förflytta kundernas preferenser från traditionellt ägande till den växande prenumerationsekonomin, särskilt inom fordonsindustrin.

Lidija Polutnik arbetar också med ideella organisationer i syfte att professionalisera verksamheten genom fokus på intäktsmodeller och ekonomisk hållbarhet. Så har hon till exempel lett ett team som utvecklat ett kalkyleringssystem för Careshare India, en välgörenhetsorganisation som hjälper gatubarn i Indien. Hon har också ansvarat för ett projekt gällande affärsmodeller och ekonomisk hållbarhet för högre utbildning i privat regi, vilket finansierades med anslag från Davis Educational Foundation i Boston.

Jag vill stötta ledare i ideella organisationer genom att förse dem med färdigheter och verktyg som hjälper dem att fatta bra beslut, säger hon.

Uppskattar miljön och möjligheterna

Intresset för hur vetenskapliga rön kan nå ut och bli använda har både lett till att Lidija Polutnik har forskat om högre utbildning och bidragit till hennes beslut att tacka ja till det obetalda uppdraget som ledamot i GU Executive Educations styrelse:

GU Executive Education stärker akademins möjligheter att bygga relationer och nå ut med kunskap till näringslivet och samhället i övrigt. Jag är väldigt tacksam för mitt långvariga samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Här finns en kollegial och välkomnande miljö som inte är självklar på alla ställen. Människor är intresserade och nyfikna. Dessutom har skolan unikt goda kontakter och samarbeten med näringslivet. För mig har Göteborg varit en plats för lärande och personlig utveckling. Uppdraget i styrelsen är stimulerande i sig och ett sätt för mig att ge tillbaka.

Om GU Executive Education

GU Executive Education vid Handelshögskolan utvecklar ledare och nyckelmedarbetare i främst internationella företag genom ett flertal utbildningar på avancerad nivå. I det arbetet engageras föreläsare från universitet runt om i världen.