Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris för goda naturvetenskapliga insatser i förskolan

Publicerad

En doktorand och en masterstudent, båda vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL, prisades under det senaste Skolforum på Stockholmsmässan för en tid sedan. Båda pristagarna fick pris för olika insatser som gäller förskola och naturvetenskap.

Anna Backman, doktorand vid IPKL, fick Helgepriset 2016 i form av ett stipendium på 125 000 kronor, från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse i kategorin Förskolan.

Priset tilldelas lärare som vill pröva, utvärdera eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet, i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Motiveringen lyder:
”Årets vinnare har en vision om att samtliga barn i hennes kommun (Kungälv) ska få ta del av ett begynnande naturvetenskapligt lärande i förskolan. Hon vill förverkliga detta genom att kompetensutveckla och handleda de så kallade NT-piloterna i sin kommun. Detta ska i sin tur inspirera all personal i kommunens förskolor till att utveckla förskolans verksamhet gällande naturvetenskap och teknik. Hon har en mycket genomtänkt plan för projektet med tydliga mål och delmål och projektet har goda förutsättningar att spridas till fler kommuner.”

Erica Strand, student på masterprogrammet Barn- och ungdomsvetenskap, fick årets Ulla-Britta Bruun-stipendium på 30 000 kronor för sitt arbete tillsammans med kollegan Lise-Lott Fjell. De båda arbetar under delar av sina tjänster som naturvetenskap- och teknikutvecklare i Uddevalla kommun, tjänster som tillkom för tre år sedan som en del av Skolverkets satsning på just de ämnena. De har bland annat tagit fram en övergripande plan för hur Uddevallas 25 kommunala förskolor ska arbeta med naturvetenskap och teknik. Ur arbetet har även fötts projektet Children’s Planet.

Utgångspunkten i Children’s Planet är barnens egna perspektiv, deras intressen, motivation och drivkraft. För att fånga detta har Erica Strand och Lise-Lott Fjell riktat ljuset mot pedagogens förhållningssätt och barnets perspektiv.

Tanken är att i en bok nu koppla erfarenheterna från arbetet med Children’s Planet till en vetenskaplig grund och studera barns lärprocesser. Förhoppningen är att boken ska bidra till ökad kompetens och handlingsberedskap, i vardagen.

Ulla-Britt Bruun-stipendiet ska göra det möjligt för förskollärare – eller andra som gör särskilda insatser inom förskoleområdet – att dokumentera sina erfarenheter och därigenom sprida sin kunskap.