Länkstig

Prestigefyllt hållbarhetspris lyfter biologisk mångfald

Publicerad

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020 går till FNs expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. ”Fantastiskt roligt”, säger Marie Stenseke, som är prorektor på Handelshögskolan, men också en av två ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp.

22 maj – på biologiska mångfaldens dag – tillkännagavs att IPBES är årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och prissumman på 1 miljon svenska kronor. Den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för alla de 17 globala målen i Agenda 2030, samtidigt som den idag är mer hotad än någonsin tidigare. IPBES får priset för sitt arbete med att samla och sprida kunskap, och sätta fokus på betydelsen av biologisk mångfald.

Marie Stenseke, foto: Carina Gran– Det är fantastiskt roligt, men också angeläget att IPBES uppmärksammas. Det bidrar till att öka medvetandet om den allvarliga situationen för världens biologiska mångfald, och hur vår negativa påverkan på andra arter och deras livsmiljöer gjort vår existens mer sårbar. Den pågående pandemin är ett exempel på detta. IPBES har lyckat få upp biologisk mångfald, bredvid klimatfrågan på många beslutsfattares agendor, tack vare vetenskapligt väl underbyggda rapporter, som också visar på möjligheter att styra mot en hållbar framtid, säger Marie Stenseke, prorektor på Handelshögskolan och en av två ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp.

Läs mer om WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och årets pristagare

Läs mer om IPBES

Nyhet hos Göteborgs Centrum för hållbar utveckling (GMV)