Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pierre Donatella disputerar på avhandling om kommunal finansiell rapportering

Publicerad

Pierre Donatella disputerar på avhandling om kommunal finansiell rapportering

Pierre Donatella, som är verksam som lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan och Kommunforskning i Västsverige (KFi), disputerar fredagen 3 juni  i företagsekonomi. Avhandlingens titel lyder: "Artificiell styrning av resultat - Om ekonomi, politik och tjänstemän".

Pierre, vad handlar din avhandling om?
– Den handlar om det som i praktiken brukar benämnas kreativ redovisning eller kommunal bokslutspolitik. Jag kallar det dock för artificiell styrning av resultat. Det som jag specifikt undersökt är varför vissa kommuner använder de uppskattningar och bedömningar som redovisningen innehåller för att styra och påverka de ekonomiska resultaten som visas upp för kommunmedlemmar och andra intressenter.

Vilka är de viktigaste resultaten?
– Skall man lyfta fram något, på en väldigt övergripande nivå, så är det att framförallt ekonomiska faktorer påverkar om det ekonomiska resultatet styrs. Det är huvudsakligen kommuner med en mycket god respektive svag underliggande ekonomiska utveckling som på olika sätt försöker dölja detta. Vidare kan jag också påvisa att politisk konkurrens och ekonomichefens förhållningssätt till politikerna har viss betydelse för om de ekonomiska resultaten styrs.

Var det något som överraskade dig?
– På ett sätt är resultaten väntade. De bekräftar till stor del vad som har påvisats när det gäller redovisning i andra samhällssektorer, men nu vet vi med säkerhet att företeelsen är relativt utbredd också i den svenska kommunsektorn och att förklaringar delvis är de samma.

Hur ser din framtid ut efter disputationen?
– Jag kommer fortsätta att arbeta på Förvaltningshögskolan och Kommunforskning i Västsverige. Närmast handlar det om undervisning och att försöka publicera en eller ett par artiklar baserat på avhandlingen. På lite längre sikt är ambitionen att färdigställa en bok om finansiell analys tillsammans Hans Petersson. Jag har även ambitionen att söka forskningsmedel för att kunna genomföra fler studier av kommunernas finansiella rapportering.
 


Disputationen äger rum fredagen den 3 juni 2016, kl 13.15, i CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg. Fakultetsopponent är  Odd Stalebrink.