Bild
<shoppingvagnar>
Foto: Adrien Delforge
Länkstig

Pandemin har accelererat en redan tidigare försvagad konsumtion

Publicerad

Svenskarnas totala konsumtion har i år minskat med 4,7 procent. Det visar årets Konsumtionsrapport. Under pandemin har svenskarna framförallt dragit ner på resor, hotell- och restaurangbesök, kläd- och skoinköp och transporter, samtidigt som det finns områden där konsumtionen ökat. Coronapandemin är inte hela förklaringen till den negativa konsumtionstrenden, men har kraftigt förstärkt utvecklingen.

Konsumtionsrapporten ges årligen ut av Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samarbete med Centre for Retailing. Det är en rapportserie som främst bygger på statistik från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Konsumtionsrapporten 2020 sammanfattar hushållens privata konsumtion under 2019 och de tre första kvartalen 2020. Det är tydligt att svenskarnas konsumtionsmönster har förändrats under året.
– Under pandemin ser vi tydligt hur konsumtion relaterad till hemmet fått allt större andel av hushållsbudgeten, exempelvis bostad, mat, alkohol, hemelektronik, heminredning, möbler, byggvaror, säger John Magnus Roos, som redaktör för Konsumtionsrapporten och forskare vid Göteborgs universitet.

Pandemin inte hela förklaringen till den minskade konsumtionen

De svenska hushållen har under de tre första kvartalen 2020 minskat konsumtionen med nästan fem procent, vilket kan jämföras med en ökning med 1,3 procent 2019. Pandemin har en stor del i den utvecklingen, men det är inte hela förklaringen.

– Konsumtionsnedgången bör dels ses utifrån covid-19, och dels utifrån mer långtgående trender. Redan före covid-19 var resor, kläder och restauranger på nedgång, säger John Magnus Roos.

Under 2020 har svenskarna nästan halverat sin konsumtion i utlandet (-45,1 procent), kraftigt dragit ner på hotell-, kafé- och restaurangbesök (-22,8 procent), hållit igen vad gäller kläd- och skoinköp (-16,3 procent), samt transporter (-11,7 procent). Även den utländska konsumtionen i Sverige som ökade med 8,5 procent under 2019, har under 2020 backat kraftigt (-34,1 procent).

Mer produkter för hemmet, kommunikation och alkohol

Samtidigt har de svenska hushållen ökat utgifterna vad gäller kommunikation (+5 procent), produkter för hem och hus, som möbler, hushållsartiklar och underhåll (+4,2 procent), samt alkohol och tobak (+5,2 procent). Förskjutningen mot hemmet under pandemin har alltså gett avtryck i konsumtionen, samtidigt som det inte påverkat välmåendet i allmänhet.
– Svenska folket mår generellt inte sämre av att sitta hemma. Trots att e-handeln har ökat inom många områden så är det inte fler svenskar som uppger att de spenderar över sina tillgångar under pandemin än innan. Svenskarna dricker inte heller alkohol oftare eller spelar mer ofta om pengar. Något som generellt kännetecknar ekonomiskt tuffa tider, säger John Magnus Roos.