Bild
Daniel framför skyline
Länkstig

På Världsbanken förvaltar Daniels team över 100 miljarder dollar

Publicerad

Tillsammans med sina kollegor på Världsbanken Treasury förvaltar alumnen Daniel Öhrström över 100 miljarder dollar. Det är ett stort ansvar där varje extra dollar i avkastning kan göra stor skillnad för människor i utvecklingsländerna. Läs om hur Daniel tagit sig dit han är idag och hur det är att jobba som portföljförvaltare.

Daniel började studera på Handelshögskolan med målsättningen att ta en magisterexamen i företagsekonomi. Två år senare hade han tagit i både företags- och nationalekonomi såväl som att ha åkt på en lärorik utbytestermin till Australien. Idag befinner han sig till vardags i Singapore och jobbar på Världsbanken Treasury.  

Hur skulle du beskriva Världsbanken?  

- Det är en utvecklingsbank som bistår låg- och medelinkomstländer med lån och expertis, för att höja människors levnadsstandard. Lånen ges på fördelaktiga villkor och går bland annat till hälsovård, skolutbildning och infrastruktur. Målet är att bekämpa fattigdom och främja den gemensamma välfärden i världen. Världsbanken kontrolleras av medlemsländerna, totalt 189 länder, och Sverige är en medlemmarna. 

- Världsbanken Treasury, där jag jobbar, är ”banken i banken”. Treasury är ansvarig för bankens balansräkning, vilket inkluderar all upplåning. En stark balansräkning gör det möjligt för banken att låna pengar på kapitalmarknaderna (genom att ge ut Världsbanksobligationer). Det möjliggör i sin tur en omfattande utlåning till utvecklingsprojekt i låg- och medelinkomstländer till en förmånlig ränta. Treasury förvaltar även bankens likvida medel, vilket är min huvudsakliga arbetsuppgift. 

Hur är det att jobba som portföljförvaltare på Världsbanken Treasury? 

- En portföljförvaltare på investeringsavdelningen är ansvarig för att investera bankens likvida medel i räntebärande tillgångar av hög kvalitet på penning- och obligationsmarknaderna. De huvudsakliga målen är att se till att alltid ha tillräcklig likviditet samt att generera en acceptabel avkastning. 

Hur kan en vanlig dag se ut? 

- Jag börjar med att uppdatera mig på vad som hänt på de finansiella marknaderna. Jag läser igenom email och rapporter, och beräknar ungefär hur mycket vi behöver investera under dagen. Dagen går sedan ut på att finna lämpliga investeringar i olika valutor utifrån våra riktlinjer, givet riskprofil och avkastning. Jag diskuterar även övergripande strategi med mina kollegor, och har interna och externa möten. Jag avslutar oftast dagen med att ge en marknadsanalys och uppdatering till mina kollegor. 

Hur var det att studera på Handelshögskolan? Fick du med dig kunskap som du sedan kunde ta med dig ut i arbetslivet? 

- Det var en kul och lärorik tid. Handelshögskolan hade ett brett utbud av kurser, duktiga föreläsare och ett bra samarbete med näringslivet. Av en slump studerade jag en intressant kurs i nationalekonomi med fokus på utvecklingsekonomi, utan att veta att jag senare skulle jobba inom just det området. Jag gick på gästföreläsningar med lokala företag och tidigare studenter, vilket gav ett intressant perspektiv till de mer teoretiska studierna och en anknytning till arbetslivet som väntade. Jag minns att jag var redo att ge mig ut i arbetslivet, trots att jag aldrig haft ett heltidsjobb. Det var en oviss men spännande tid. 

- Den viktigaste kunskapen jag fick med mig var den om arbetsmetoder, såsom rapportskrivning, presentationsteknik och källkritik. Med dessa verktyg kan man ta sig an de flesta problemen i arbetslivet på ett strukturerat sätt. Teoretisk kunskap inom olika ämnen ger en bred bas, och kurserna ger en insikt om vilka ämnen som man är intresserad av, men är inte tillräckliga för att bli expert. Det är viktigt att utbilda sig kontinuerligt, även efter studietiden.  

Vad tyckte du var mest intressant att studera när du gick på Handelshögskolan? 

- Nationalekonomi, framför allt makroekonomi. Makroekonomi ger en bra förståelse om hur världen fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag fokuserar framför allt på de finansiella marknaderna i mitt jobb nu, men där finns en tydlig koppling till makroekonomi. Jag väldigt glad över att jag har ett jobb där jag kan tillämpa kunskaperna inom finansiering och nationalekonomi, och hela tiden lära mig mer. 

Ditt första jobb efter examen fick du 2006 som Analyst på SAP i Prag – hur gick det till när du fick jobbet?  

- Jag var medlem i en internationell studentorganisation (AIESEC) och SAP vände sig till dem för att få hjälp att rekrytera studenter från Handelshögskolan till sitt kontor i Prag. Genom AIESEC fick jag kontakt med SAP och efter en intervju med dem fick jag mitt första jobb där. Det var väl lika delar tur och tillfälligheter. Det är dock min erfarenhet även många år senare att just tur och tillfälligheter är avgörande för vilka vägar man tar i arbetslivet. 

Hjälpte dina studier på Handelshögskolan dig att få jobbet? 

- Ja, en universitetsutbildning är ofta ett minimumkrav. Handelshögskolan och dess utbildningar har också ett bra rykte bland arbetsgivare. Dessutom hade jag studerat några kurser inom IT och det kan ha varit en fördel (SAP är ledande inom affärssystem). Generellt tror jag det kan vara meriterande att ha studerat olika ämnen. 

Nästan direkt efter fick du nytt jobb i London hos Bank of America – berätta mer? 

- Jag trivdes väldigt bra på SAP och i Prag som stad, och arbetade där i nästan ett år. Jag jobbade framför allt med bokföring, så när möjligheten kom att flytta till London och jobba inom finanssektorn, vilket jag fokuserat på i mina studier, var beslutet ganska lätt. Jag hade även vänner i London. 

Därefter går du till Världsbanken Treasury. 2017 blir du portföljförvaltare och förvaltar över 100 miljarder dollar. Vad innebär det? 

- Jag flyttade till Världsbanken Treasury i Washington DC, där jag först jobbade på risk- och analysavdelningen. Efter några år blev jag portföljförvaltare på investeringsavdelningen. Det innebär att jag arbetar med den dagliga förvaltningen av bankens likvida medel. När Treasury för två år sedan skulle expandera i Asien valde jag att flytta till Singapore för att hjälpa till att öppna kontoret och ansvara för Världsbankens investeringar i regionen. Redan i USA arbetade jag bland annat med investeringarna i Asien, och tyckte det kändes spännande att kunna göra det från Singapore som ju är ett finansiellt centrum. Dessutom kändes kul att kunna lära mig mer om de lokala marknaderna och kulturerna. 

Hur känns det att ansvara för sådana otroliga summor – det måste vara ett stort ansvar? Där beslut verkligen kan påverka världen? 

- Jag är inte ensam utan vi är ett team, men jag är glad och tacksam för att de har förtroende för mig och det jobb jag gör. Det spelar nog inte så stor roll hur små eller stora summor man förvaltar, för man gör alltid sitt bästa oavsett. Det som framför allt är motiverande för mig är att jag har ett jobb där varje extra krona eller dollar i avkastning kan göra stor skillnad för människor i utvecklingsländerna. Jag får också möjligheten att arbeta med kollegor från många olika länder, vilket är kul. 

Vilka tips har du till den som är nyfiken på att jobba internationellt med finans och investeringar på till exempel bank eller Världsbanken? 

- Jag tycker absolut man ska ta chansen om man är intresserad, speciellt när man är ung. Man kan ta det steg för steg, till exempel genom att studera en del av utbildningen utomlands. Det finns många utbytesprogram, och det ger värdefulla erfarenheter även om man sen väljer att jobba i Sverige. Om man vill prova på att jobba utomlands, kan man som student söka praktikplatser (internships). Internationella organisationer som Världsbanken har praktikplatser, liksom banker i den privata sektorn. Man bör dock vara ute i god tid då ansökningsperioderna ofta stänger långt innan sommaren.