Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Överenskommelse med University of Jordan

Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet har tecknat ett avtal med University of Jordan. Avtalet innebär att de studenter som läser arabiska i Göteborg kan tillbringa sin tredje termin i Amman.

I början av april reste professor Tetz Rooke, professor i arabiska, och studievägledare Eva-Lena Axelsson till Amman.

– Mötet med företrädare för universitetets Language center var mycket lyckat och vi kommer nu att kunna skicka studenter på höstterminerna framöver för att de ska kunna utveckla sina språkfärdigheter. Vi fick också sitta med på lektioner för att känna in hur undervisningen går till, säger Eva-Lena Axelsson.

student utanför Language CenterTvå av de studenter från institutionen som läst vid universitetet under hösten 2013 har stannat kvar under våren och skriver just nu sina uppsatser med handledning via mail. Tetz Rooke och Eva-Lena Axelsson träffade dem för att få höra mer om deras upplevelser av studierna, hur det är att bo i staden och för att få tips till kommande studenter.

– Vi besökte också ett språkcenter där våra studenter lärt sig dialekt, det som talas i Amman, då all undervisning på universitetet sker på och i standardarabiska. Sammantaget var besöket mycket lyckat och information om utbytestermin i Amman kommer att få sin egen webbsida under ämnet, säger Eva-Lena Axelsson.