Bild
Vit rök som kommer ur en fabriksskorsten
Foto: Mykhailo Pavlenko/shutterstock.com
Länkstig

"Om man vill minska de globala utsläppen behöver man värna den svenska industrins konkurrenskraft"

Publicerad

Hallå där Ola Bergström, professor i företagsekonomi och ordförande för Industrins ekonomiska råd som idag presenterar en ny rapport: Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning.

Vad handlar rapporten om?

Årets rapport handlar om EU:s nya industripolitik och vilka konsekvenser den kan tänkas få för svensk industri på lite längre sikt. Industripolitik är delvis något nytt för EU, men har fått något av en renässans i samband med pandemin, teknikförändringar, och behovet att hantera grön omställning. En viktig nyhet är införandet av en koldioxidtull, som ska bidra till att undvika att europeisk industri flyttar produktion utomlands. En viktig fråga är vad en sådan tull innebär för svensk industri?

Bild
Porträtt på Ola Bergström
Ola Bergström
Foto: Handelshögskolan

Marknadsandelarna övertagits av industri i andra länder som har högre utsläpp. Det innebär att de globala utsläppen har ökat.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

I rapporten tittar vi närmare på grundförutsättningarna för inrättandet av en koldioxidtull, framförallt risken för koldioxidläckage. Vi analyserar hur svensk industri utvecklats sedan finanskrisen 2010 och det visar sig att den svenska industrin har tappat marknadsandelar på världsmarknaden. Istället för att den svenska industrins minskade utsläpp bidrar till att minska de globala utsläppen har marknadsandelarna övertagits av industri i andra länder som har högre utsläpp. Det innebär att de globala utsläppen har ökat. Om man vill minska de globala utsläppen behöver man därmed värna den svenska industrins konkurrenskraft. EU:s föreslagna koldioxidtull riskerar inte bara att försämra industrins konkurrenskraft på globala marknader. Den riskerar också att bidra till att motverka den minskning av utsläpp som den var satt att åstadkomma.  

Vem hoppas du tar del av resultaten och vilka förändringar/åtgärder skulle du vilja se?

Industrins ekonomiska råd består av oberoende ekonomer som är tillsatta av Industrirådet. Vi presenterar en rapport varje år. I rapporterna analyserar vi förändringar i omvärlden och vad de kan betyda för svensk industri. Den typen av omvärldsanalys är en viktig del av avtalsrörelsen, som i Sverige innebär att arbetsmarknadens parter sätter löner med hänsyn till den internationella utvecklingen. Det är de lönehöjningar som sätts av industrins parter som sätter märket för resten av den svenska arbetsmarknaden. Industrins ekonomiska råds uppgift är inte att föreslå specifika åtgärder eller förändringar. Det handlar mer om att identifiera risker och utmaningar. Ibland kan det vara viktigt att ta del av oberoende forskning som kan erbjuda nya perspektiv, men också förstå vilka förändringar i omvärlden kan ha betydelse i framtiden. Den här gången har vi, som sagt, tittat närmare på EU:s industripolitik och framförallt klimatomställningens betydelse för svensk industri.

 

Av: Maria Norrström

Om Industrins ekonomiska råd

Består av fristående ekonomer som utses av Industrirådet (arbetstagarförbund och arbetsgivarförbund). Rådets uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i Industrins ekonomiska råd är:

Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. (ordförande)

• Erika Färnstrand Damsgaard, Filosofie doktor, forskningschef konjunkturinstitutet

• Karin Olofsdotter, Docent, Lunds Universitet