Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Oenighet behöver inte betyda att kunskap saknas

Publicerad

Blir ens egna åsikt mindre välgrundad bara för att många andra tycker annorlunda? Nej, oenighet behöver inte alls ha den effekten på våra åsikter. Det menar Marco Tiozzo som skrivit en avhandling om oenighet.

 Marco TiozzoVi människor har en tendens att vara oeniga i många frågor och många gånger är oenighet ett tecken på att åtminstone ena parten har gjort sig skyldig till någon form av misstag. Enligt en populär uppfattning inom modern kunskapsteori gör därför djupgående och utbredd oenighet i en viss fråga så att den egna åsikten blir mindre välgrundad. Inte minst i kontroversiella frågor gällande politik, ekonomi, konst, religion och moral – frågor där det allt som oftast saknas konsensus även bland experterna.

I en ny avhandling i praktisk filosofi argumenterar doktoranden Marco Tiozzo istället för att oenighet inte alls behöver ha den effekten på våra trosföreställningar.

– Jag menar att det är möjligt att ha välgrundade åsikter och kanske till och med kunskap även i frågor där vi finner den här typen av oenighet. Vad som avgör om en åsikt är välgrundad eller inte har snarare att göra med hur väl förankrad den är i evidensen än med i vilken utsträckning den är föremål för oenighet.

Fokus på moralfrågor

I avhandlingen fokuserar Marco Tiozzo på oenighet i moralfrågor, men han menar att resultatet går att generalisera till att gälla även andra frågor.

– Denna ingång till oenighet kan vid en första anblick verka dogmatisk eftersom vi många gånger har goda skäl att ta våra meningsmotståndare på allvar, men den position jag försvarar i avhandlingen är mer nyanserad än så. Jag medger att oenighet bör få oss att bli mindre säkra på om våra åsikter är rimliga, men argumenterar för att våra åsikter inte behöver bli mindre välgrundade för den sakens skull. Detta kan i sin tur tyckas vara detsamma som att uppmuntra till att inta en osammanhängande position i dessa frågor, men jag ser inte detta som ett oöverstigligt problem för möjligheten till välgrundade trosföreställningar eller kunskap, säger Marco Tiozzo.

Han menar att resultatet i avhandlingen är viktigt eftersom det kan tyckas som att oenighet utesluter möjligheten av kunskap i vissa frågor. Exempelvis har det föreslagits att så kallade ”alternativa fakta” motiverar skepticism.

– Om mina argument är rimliga är det inte fullt så enkelt att dra långtgående slutsatser om skepticism eller relativism utifrån observationer av oenighet.

Avhandlingen Moral Disagreement and the Significance of Higher-Order Evidence försvarades vid en disputation den 11 januari 2019.

Länk till avhandling

Kontakt:
Marco Tiozzo, tel: 0704-671818, marco.tiozzo@gu.se

Text: Johanna Hillgren
Foto: Monica Havström