Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt undersöker vilka faktorer som påverkar nyanlända akademikers karriärframgång

Publicerad

Nyanlända utlandsfödda akademiker har kompetenser som behövs i svenskt arbetsliv, men samtidigt går det trögt med integrationen på arbetsmarknaden. I ett nytt projekt kommer forskare att undersöka nyanlända akademikers karriärframgång och identifiera vilka individuella, organisatoriska och institutionella faktorer som påverkar den. Forskarna Tomas Blomquist och Ali Dehghanpour Farashah från Umeå universitet som tidigare fått stöd från CGHRM för att skriva sin forskningsansökan har nu fått 4 128 000 kr från forskningsrådet Forte.

 

Integration av nyanlända akademiker på den svenska arbetsmarknaden är en aktuell och viktig fråga. Ökad integration skulle öka sysselsättningsgraden, stärka organisationers konkurrensfördelar och ge individer meningsfulla arbeten. Även om olika myndigheter har startat stödprogram för att öka sysselsättningen och integrationen är produktionskapaciteten hos kompetenta migranter fortfarande underutnyttjad. Statistiken visar tydligt att arbetslöshet och undersysselsättning är högre bland utlandsfödda. Sysselsättningsgapet kan inte förklaras av nyanländas humankapital eller demografi.

Projektets syfte är att:

• Identifiera betydande individuella, organisatoriska och institutionella faktorer som påverkar nyanländas framgång i karriären.

• Utveckla ett ramverk för karriärutveckling på flera nivåer som visar interaktionen och mekanismerna av olika faktorers effekt hos kompetenta migranter.

Fokus i projektet ligger på organisationsnivå eftersom företag och organisationer utgör mötesplatsen för arbetskraftens utbuds-och efterfrågesida. Det är här de kompetenta migranterna möter de karriärmöjligheter som organisationerna kan erbjuda. Det är också här projektet försöker finna svar på frågor om nyanlända akademikers karriärframgång i korsningen mellan individ, organisation och institutionella faktorer.

Projektet startar våren 2018 och avslutas hösten 2020. Tomas Blomquist och Ali Dehghanpour Farashah kommer tillsammans genomföra studien.

Kontaktperson:
Tomas Blomquist, tomas.blomquist@umu.se