Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt om skötsel av historiska trädgårdar - nu inriktat mot mindre anläggningar

Publicerad

fyra trädgårdsredskap som ligger på marken. Skötsel av historiska trädgårdar i det mindre formatet står i centrum för ett nytt projekt vid Hantverkslaboratoriet. Projektet Kunskap som växer: Verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer är tänkt att pågå i tre år. Det finansieras av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen Dalarna.

Kunskapen om det gröna kulturarvet är i allmänhet låg inom kulturmiljövården. Kunskap om trädgårdsskötsel är inte heller direkt överförbar på historiska anläggningar. Hantverkslaboratoriet arbetar därför sedan länge med olika typer av utvecklingsprojekt inom hantverksmässig skötsel. Tidigare projekt har bland annat handlat om gräsmattor, grusgångar och häckar och utgått från högreståndsanläggningar som Julita gård, Gunnebo slott och Fredriksdal.

Projektet Kunskap som växer utgår istället från de mindre anläggningarna och deras behov. Det kan handla om besöksträdgårdar vid exempelvis hembygdsgårdar, bondgårdar, stadsgårdar eller konstnärshem, inte sällan ideellt drivna. Ett antal trädgårdar kommer att fungera som laboratorier där olika lösningar kan utvecklas, prövas och utvärderas. Vilka det blir är ännu inte bestämt. Utöver det kommer fler anläggningar, både små och stora, att involveras

En uppgift för projektet blir att hitta nya metoder, gärna digitala, för dokumentation av skötselinsatser, en annan att påbörja uppbyggnaden av en kunskapsbank för yrkesverksamma. Projektet ska också utveckla sätt att kommunicera med besökare om vad ett historiskt grundat trädgårdshantverk innebär. Resultatet är tänkt att komma hela branschen till del.

Kontaktperson:
Helena Kåks
helena.kaks@conservation.gu.se
031-786 9302

Bild: Kunskap om trädgårdsskötsel kan behöva anpassas för att fungera i historiska trädgårdar. Här syns olika handredskap för kantskärning och krattning av grusgångar. Foto: Helena Kåks.