Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt nummer av TFL har globalt tema

Exil, översättningsproblem och hur lanseringen av Fredrika Bremer gick till i USA – allt det (och mycket mer) ryms i senaste numret av TFL, Tidskrift för litteraturvetenskap.

Tidskriften görs just nu vid Göteborgs universitet och har Christian Lenemark som redaktör och ansvarig utgivare:

Vad innehåller senaste numret av TFL?

omslag Tidskrift för litteraturvetenskap Numret har temat Globalt och försöker ta ett samlat grepp på två av de större projekt om världslitteratur som bedrivits i Sverige under de senaste åren: Sweden Women Writers on Export och World Literatures. Cosmopolitan and Vernacular Dynamics. Det innehåller bland annat artiklar om lanseringen av Fredrika Bremer i USA, den svenska litteraturens spridningsvägar i världen, exil, olika slags översättningsproblematiker och om regionens plats i världslitteraturforskningen. Därutöver en fyllig recensionsavdelning, säger Christian Lenemark.

Hur märks det att TFL just nu produceras vid Göteborgs universitet?

– Skulle jag nämna något är det att vi i redaktionen på olika sätt aktivt försökt utforska den (litteratur)vetenskapliga publiceringspraktiken. Bland annat har vi gett ut ett nummer med temat Konceptuellt i form av en almanacka och ett annat nummer med temat Digitalt distribuerades genom ett USB-minne.

Kan du ge en liten vink om hur kommande nummer ser ut?

– Göteborgsredaktionens två sista nummer kommer dels vara ett öppet nummer med en blandning av artiklar, dels ett nummer med temat Redaktionellt, vilket också är temat för de så kallade TfL-dagarna som äger rum på Humanisten 18–19 oktober.

I nummer 2018: 1-2 medverkar Yvonne Leffler, Åsa Arping, Gunilla Hermansson, Helena Bodin, Mattias Viktorin, Annika Mörte Alling, Katarina Leppänen och Yvonne Lindqvist.

Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL) grundades 1971 och utkommer med fyra nummer per år. Den flyttar mellan litteraturvetenskapliga institutioner vid svenska universitet i tvåårsintervall. 2017-2018 finns redaktionen vid Göteborgs universitet. Redaktör och ansvarig utgivare är Christian Lenemark, redaktionssekreterare Lisa Schmidt.