Bild
Bild på Mats Börjesson, forskare och föreståndare för Centrum för livsstilsintervention
Mats Börjesson, forskare och föreståndare för Centrum för livsstilsintervention.
Länkstig

Nytt livsstilscentrum på Östra sjukhuset – fokus på hälsosamma vanor

Publicerad

Nu stärks forskningen på Östra sjukhuset med ett nytt centrum för livsstilsintervention, som ska bidra med kunskap om hälsosamma levnadsvanor och individanpassade metoder för enskilda patienter. Parallellt bedrivs ledande forskning inom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar på området.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet driver ledande forskning i epidemiologi både när det gäller sjukdomar och levnadsvanors betydelse. Nu kommer ett nytt tillskott i samarbetet som ytterligare stärker den unika profil som finns kring livsstilsrelaterad ohälsa på Östra sjukhuset (en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset): Centrum för livsstilsintervention.

– Vårt mål är att adressera den kanske största framtida utmaningen inom hälso- och sjukvården. Den ökande livsstilsrelaterade ohälsan, säger överläkare Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, hjärtspecialist och centrumföreståndare.

Invigning i februari

I begreppet läggs faktorer som stillasittande, tobaksbruk och ohälsosam kost, som alla är orsaker till att allt fler riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och typ-2 diabetes.

Centrum för livsstilsintervention invigs 22 februari 2023, och är en klinisk centrumbildning som drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet, med möjlighet till samverkan även för andra forskargrupper både inom och utanför sjukhuset, industri och andra externa aktörer.

Fokus är klinisk forskning om förändring av levnadsvanor – till nytta för patienterna.

– Vi arbetar för att ta fram individanpassade metoder som skapar en mer hälsosam livsstil och återföra den kunskapen till praktiken i hälso- och sjukvården, inklusive primärvården. Det behövs mer kunskap om hur livsstilsförändringar kan skapas och behållas genom livet och genom unikt anpassade råd och insatser ökar chanserna, säger Mats Börjesson.

Intervention vid övervikt

Under våren kommer man inleda en interventionsstudie med fokus på övervikt. Patienter som erbjuds delta i studien kommer att få råd och stöd på individuell nivå om exempelvis kost och fysisk aktivitet.

Att Centrum för livsstilsintervention etableras just på Östra sjukhuset har fördelar ur ett geografiskt perspektiv. Här finns flera relaterade forskningsprojekt, bland annat under ledning av Marcus Lind, professor och överläkare som ansvarar för forskningsenheten för diabetes på Östra sjukhuset.

– Livsstilsfaktorer är en nyckel i behandlingen av typ 2-diabetes. Om man lyckas med sådana insatser så har man i många fall kommit väldigt långt i behandlingen.

Hälsosamma levnadsvanor är också viktigt inom typ 1 diabetes. Det är glädjande att vi kommer kunna samarbeta med Centrum för livsstilsintervention, säger han.

Under nästa år kommer ytterligare ett relaterat forskningsprojekt att etablera sig på Östra sjukhuset. Scapis (Swedish CardioPulmonary bioImage Study), kommer då att starta sin andra etapp i en omfattande studie av över 30 000 deltagares hjärtan, kärl och lungor.

– Scapis huvudvision är att minska den här typen av sjukdomar i kommande generationer, eller åtminstone skjuta dem upp i åldrarna. Genom forskning kan vi upptäcka vilka som riskerar att bli sjuka och behandla dem tidigt. Det handlar om att kunna få fler friska år, säger Göran Bergström, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

AV: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
FOTO: PAUL BJÖRKMAN, ANETTE JUHLIN OCH JOHAN WINGBORG