Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt om AI och digital matematik

johan lundinProfessor Johan Lundin har beviljats drygt 700 000 kr för det tvååriga ULF-projektet "AI och digital matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande".

Syftet med detta projekt är att, i ett nära samarbete mellan undervisande matematiklärare på grundskolan, skolledare och forskare, förbättra matematikundervisningen med stöd av moderna digitala läromedel som använder artificiell intelligens (AI).

Nya undervisningssätt som framgångsrikt använder dessa verktyg för elevers lärande kommer att utvecklas. Detta är ett outforskat område där ansökan bygger på tidigare forskning.
Projektet ska genomföras tillsammans med Hovåsskolan, Göteborgs stad samt Kapareskolan, Enheten utveckling, Kungsbacka kommun.

Kontakt
Johan Lundin
e-post: johan.lundin@ait.gu.se