Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt: Att förvalta ett europeiskt kustlandskap

Publicerad

Annelie Sjölander Lindqvist och Simon Larsson har beviljats medel från Centrum för hav och samhälle för projektet Att förvalta ett europeiskt kustlandskap i förändring: En fallstudie från den svenska västkusten. Projektet tar sin utgångspunkt i bohuslänska kustsamhällen och undersöker dels hur lokala intressenter kan engageras och delta i beslutsfattande, dels hur värden som lokal kunskap och kulturarv på ett hållbart sätt kan beaktas vid utformandet av policy.

- Förvaltningen av kustmiljön vad gäller kulturarv har uppmärksammats på EU-nivå och det här projektet är en del av den forskning som studerar hur europeiska kulturlandskap kan förvaltas, givet alla de förändringar som sker, säger Annelie Sjölander Lindqvist. Det gäller förändringar av många slag: miljöförändringar, klimatförändringar, migrationsmönster och demografiska förändringar.

Vad menar ni med kulturarv?
- Det är både det materiella och det immateriella. Bohuskusten har ett väldigt rikt kulturarv, med sina fiskesamhällen, och de avtryck som fisket har gett i landskapet, allt från fiskebyar, båtar och redskap till minnen, sagor och myter.
En viktig faktor som lyfts fram av EU är att utvecklingen inte bara ska vara hållbar utan också inkluderande, vilket innebär att stärka medborgares delaktighet och den demokratiska processen. Annelie Sjölander Lindqvist har i tidigare projekt om bland annat rovdjursfrågan sett att det inte går att ha ett ensidigt ekologiskt fokus, utan att man också måste ta hänsyn till lokalsamhället och människors livsmiljö.
- Det tycker jag är väldigt viktigt. Är det någonting jag brinner för i min forskning, så är det att lyfta detta. I och med att den här bristen är så nyligen adresserad från EU, så är det dessutom fortfarande ett ganska obeforskat område, säger Annelie Sjölander Lindqvist.

Det är viktigt att inkludera medborgarna för att en satsning ska lyckas, och det är just det som vi ska arbeta med i det här projektet.

Annelie Sjölander Lindqvist är projektledare, men Simon Larsson kommer att göra huvuddelen av fältarbetet. Även han lyfter fram vikten av att få in det lokala perspektivet vid förändringsarbete.
- Sverige har en teknokratisk tradition, som innebär en tro på att experter kan lösa problem. Men det är viktigt att inkludera medborgarna för att en satsning ska lyckas, och det är just det som vi ska arbeta med i det här projektet, säger Simon Larsson.
Projektet kommer att pågå i ett år och forskarna tänker att det ska fungera som en förstudie inför ett större projekt. Planen är att inrikta sig på några kommuner i Bohuslän och genomföra såväl dokumentstudier som intervjuer med tjänstemän och representanter för lokalsamhället.

Kontakt: Annelie Sjölander Lindqvist, annelie.sjolander-lindqvist@gu.se
Simon Larsson, simon.larsson@gri.gu.se
Projektets hemsida