Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nybliven professor med IT-perspektiv på heta politiska frågor

Agneta Ranerup är samhällskunskapsläraren som blev informatikforskare med fokus på valstöd och E-government. Efter två decennier inom universitetet och som nybliven professor är det fortfarande ett politiskt intresse – med IT-perspektiv – som driver henne.
– Alla i samhället, oberoende av kön, etnicitet och klass, ska kunna bli professor och få samma valmöjlighet, säger hon.


Just valmöjlighet genomsyrar Agneta Ranerups forskning. Hon har precis påbörjat ett treårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet för att undersöka hur medborgarnas val utformas i existerande och framväxande teknologiska valstöd. Det handlar om hur olika tekniska valmöjligheter är konstruerade inom vård, skola och omsorg, och hur vi som medborgare och konsumenter tar till oss dessa, och hur de påverkar våra val.
– Jag jämför olika områden för offentlig service och de aktörer som tillhandahåller valstöd, både inom statliga, kommunala och privata verksamheter, och hur affärsmodeller och hur olika stöd utformas. Det är mixen som är intressant, säger hon.

Påverkar våra framtida val

Valfrihetsforskning är ett relativt litet forskningsfält utanför Sveriges gränser. Inte desto mindre påverkar våra val oss under hela våra liv när vi väljer skola och studier, fonder, pensionsplaceringar, vård och omsorg. Inte sällan finns det ideologiska bakgrunder till de olika systemens framväxt. Individens valfrihet eller statlig kontroll. Agneta Ranerup har blivit påhoppad från både den politiska vänster- och högersidan med beskyllningar att favorisera det ena eller andra synsättet i sina slutsatser.
– I grunden är det en demokratifråga, det handlar om medborgarens möjligheter att på bästa sätt tillgodose sig alla de val som måste göras. Jag anlägger ett IT-perspektiv på i grunden politiska frågor och gillar att skriva det ingen annan skriver om. Då får man räkna med en del mothugg, säger hon.

Informationsteknologi, och tekniken som samhällsförändrade kraft, har alltid varit ett intresse för Agneta Ranerup. Att satsa på en akademisk karriär inom området var dock ingen självklarhet. Efter avslutade studier på Lärarhögskolan i Göteborg och som nybliven lärare i historia och samhällskunskap insåg hon att det var svårt att hitta ett fast jobb. Samtidigt hade hon utbildat sig inom informationsbehandling och administrativ databehandling (ADB) vid Göteborgs universitet. I brist på relevanta lärarjobb tog sedermera en forskarutbildning fart och 1996 disputerade hon med en avhandling om hur anställda i hemtjänsten fick vara med och utforma ett datasystem som administrativt stöd.

Integriteten sätts på prov

I dag är hon nybliven professor och kombinerar egen forskning med handledning och undervisning för studenter på Systemvetarprogrammet i metod och E-government. Trots att Agneta Ranerup visar hur viktigt det är med valstöd tror hon att framtidens IT-frågor kommer att genomsyras av integritetsaspekten.
– Tekniken sprids till alla delar i samhället och vi har en fullständigt naiv inställning till att dela med oss all sorts information om oss själva. Det är inte säkert att de stora företagen eller staten är så goda som vi ibland tror, och trots det väljer vi att dela med oss av allt. Det finns goda skäl att vara skeptisk, men å andra sidan – finns det någon väg tillbaka, frågar hon.

FAKTA:
Namn: Agneta Ranerup
Aktuell: nybliven professor i informatik vid Göteborgs universitet
Hobby: spanska (läsa, lyssna, tala)