Länkstig

Nya videofilmer visar ålgräsrestaurering

Publicerad

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ZORRO (Zostera restoration) har producerat fyra instruktionsfilmer.

Forskningsprogrammet ZORRO (Zostera restoration) handlar om förvaltning och restaurering av ålgräsängar i Sverige. Nu finns fyra videofilmer som i bild visar de olika stegen i ålgräsrestaurering. De kan ses på ZORRO:s youtube-kanal.

Komplement till handbok

Filmerna är ett komplement till den tryckta handboken som kom ut i höstas.