Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya rapporter om administration i skolan och medskapardemokrati

Publicerad

Två rapporter har nyligen publicerats i Förvaltningshögskolans rapportserie. Båda är exempel på excellenta masteruppsatser i offentlig förvaltning.

I rapport nr 133 skriver Johan Sandén under rubriken "Mer papper, klokare barn? Hur lärares administrativa arbete kan påverka kvaliteten i skolan". Johan är förnärvarande engagerad som assistent i ett forskningsprojekt vid Förvaltningshögskolan.

Rapport nr 134 är skriven av Inga-Lisa Adler och bär titeln "Medskapardemokrati. Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt". Uppsatsen är skriven som en rapport till 2014 års Demokratiutredning, där Inga-Lisa bland annat medverkar i ett seminarium vid KTH 20 november och presenterar sina resultat.

Läs mer om tidigare rapporter och hur man beställer dem här.