Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya projekt ökar internationalisering, kunskapsutbyte och nätverksbyggande för doktorander och postdoktorer

Publicerad

Institutet för innovation och entreprenörskap har fått sammanlagt 450 000 kr ska stödja kunskapsutbyte och nätverkskapande för yngre forskare (doktorander och post-docs) verksamma inom ämnet innovation och entreprenörskap, eller intresserade av fenomenet inom andra ämnen.

Finansiärer är Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige (300 000 kr) samt Stiftelsen Handelshögskolans Jubileumsfond (150 000 kr)

Pengarna kommer bidra till att uppfylla de strategiska målen om internationalisering och nätverksbyggande genom de tvånedanstående två aktiviteter. Båda dessa aktiviteter förstärker samarbetet med utländska universitet och internationellt nätverksbyggande för yngre forskare, och bidrar därmed till Handelshögskolans strategiska profilering.

Aktiv medlem i nordiska forskarskolan NORSI

Genom att bli medlem av den nordiska forskarskolan NORSI, kommer forskare inom innovation och entreprenörskap samt ekonomiskt geografi att ge kurser mer internationellt. Dessutom kommer doktorander på Handelshögskolan ges möjlighet att medverka på de kurser (med nordiska doktorander och internationella gästlärare) och nätverksaktiviteter som där genomförs årligen.

Anordna workshop om metodologi genom GOT KEIS

Institutet för innovation och entreprenörskap kommer även att arrangera en workshop om metodologi på Handelshögskolan där forskare får lära sig utvalda metoder som används inom forskningsfronten, av internationellt erkända forskare.

Viktor Ström, doktorand i innovation och entreprenörskap deltar i en avancerad metodutbildning på Oxford University i Juni 2020. Oxford summer school involverar ledande forskare från hela världen, inklusive Oxford, University College London, och Harvard.

GOT KIES Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram

Dessa projekt är en del av GOT KIES, som är en större strategisk utveckling inom Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram som leds av professor Maureen McKelvey.
Mer information om Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram hittar du här.