Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Diagram över opinionen kring några valda politiska förslag
Länkstig

Ny rapport: Allmänhetens åsikter om politiska förslag

Publicerad

82 procent av svenskarna vill satsa mer miljövänligt men få kan tänka sig att höja skatter på bensin, kött eller flyg. Tydliga majoriteter vill förstatliga skolan samt införa hårdare fängelsestraff. Alla är trötta på reklam för nätcasinon.

Idag publicerar SOM-institutet rapporten Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2019. En tabellrapport med gruppnedbrytningar från 44 olika sakförslag som respondenterna i den nationella SOM-undersökningen fått ta ställning till. Notera att svaren som ligger till grund för rapporten kommer från hösten 2019, en tid innan coronaviruset.

Förslag om miljö- och klimatåtgärder

Ett samlat grepp om förslagen på miljöområdet tydliggör att i princip alla svarande vill satsa mer på ett miljövänligt samhälle, men förhållandevis få är positiva till höjda skatter på flyg och bensin eller införandet av en klimatskatt på nötkött. Som så ofta när det gäller miljö- och skattefrågor är de som står till vänster i politiken betydligt mer positiva till förslagen.

Samhälle och arbetsliv

En klar majoritet, och i synnerhet äldre och mycket politiskt intresserade, vill att staten ska överta ansvaret för skolan från kommunerna. Tydliga åldersskillnader syns även i frågan om höjd pensionsålder där de mellan 50 och 65 är den överlägset mest negativa gruppen. 68 procent vill införa mycket hårdare fängelsestraff. Bland de som står längst till höger politiskt är denna andel 90 procent. Opinionen kring införandet av sex timmars arbetsdag är delad. I undersökningen var 46 procent positiva och 31 procent negativa.

Negativitetsrekord gällande reklam för nätcasinon

Det förslag som bäst förenar svenskarna och som fått högst andel positiva röster i undersökningens historia är införandet av förbud mot reklam för nätcasinon. 87 procent tycker att detta är ett bra förslag och 72 procent anser till och med att det är ett mycket bra sådant. Läs mer om attityder till nätcasinon i Åsa Kroon och Sebastian Lundmarks bokkapitel från sommarens Regntunga skyar.