Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny professor med fokus på språkförändringar

Publicerad

Stefan Dollinger är professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet.

Vad handlar din forskning om?

Stefan Dollinger– Jag är lingvist och min forskning rör sig i gränslandet mellan sociolingvistik, språkhistoria och dialektologi. Även om dessa ämnen är besläktade, har de utvecklat sina egna tankemönster, paradigm, där tidigare insikter fallit i vanrykte eller förnekas. En stor utmaning idag är att övervinna sådana mönster för att kunna integrera metoder som gör det möjligt att få maximal insikt. Målet måste vara att inte bara förklara språkförändringar i efterhand, utan att också till en viss del förutsäga dem. Av en ren slump har jag jobbat mycket med kanadensisk engelska, men på sistone jag intresserat mig för engelskan i ett mer globalt perspektiv och flerspråkig utveckling.

Vad kan samhället dra för nytta av sådan forskning?

– Mänskliga samhällen är väldigt märkliga: de kan vara mycket avancerade på vissa nivåer men ganska rudimentära på andra. Eftersom språk är i ständig utveckling både socialt och kulturellt, spelar sociala mekanismer en viktig roll. Men samhällen tenderar också att ha blinda fläckar. Ett exempel: jag har precis bott tio år i Vancouver. Att Kanadas rikaste och fattigaste postnummer bara ligger tio kilometer från varandra verkar många inte reagera speciellt mycket på. Hur kan nu det här kopplas till lingvistik? Genom att använda sig av språkvetenskapliga metoder skulle man i en socialt segregerad stad som Vancouver kunna göra antaganden om olika språkliga variationer som utmärker de sociala grupperna i staden.