Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny professor i hälsopsykologi vill hitta effektivare behandlingsinsatser för personer med alkoholberoende

Publicerad

Några ord med Claudia Fahlke, nyligen utsedd till professor i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi.

Vad handlar din forskning om?
Claudia Fahlke. Foto: GU– Min forskning rör psykisk hälsa i relation till alkohol- och droganvändning utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. Flera longitudinella projekt är på gång. Till exempel följer jag, tillsammans med seniora kollegor vid Jönköpings universitet och sex doktorander, cirka 2000 ungdomars utveckling till vuxna och fokuserar då på risk- och skyddsfaktorer i relation till eventuella alkoholproblem senare i livet. I ett annat projekt undersöker vi vilka konsekvenser det innebär för en vuxen person att ha diagnosen Fetalt alkoholsyndrom, det vill säga en fosterskada som uppstår på grund av att mamman har druckit alkohol under graviditeten. Ett annat projekt som snart pågått i 15 år är Gothenburg Alcohol Research Project (GARP). I det projektet studerar vi återfallsbenägenhet i alkoholberoende. Vi har utvecklat en modell som kan förklara varför en del återfaller mer ofta än andra. Det vi ska göra nu är att fördjupa studierna kring de biologiska, psykologiska och sociala mekanismerna som ligger bakom återfall och på så sätt utveckla effektivare behandlingsstrategier för dem som är särskilt sårbara för att återfalla.

Vad kan samhället lära sig av din forskning?
– Alkoholproblem ses som ett av våra största folkhälsoproblem. I dag räknar man med att drygt 1 miljon människor har problem med alkohol, allt från riskkonsumtion till beroendeproblem. Förutom att det drabbar den enskilde ger det också en rad olika negativa konsekvenser för deras anhöriga och samhället i stort. Det betyder att många i samhället möter alkoholproblem på ett eller annat sätt och söker också svar på frågor de har. Den forskning som jag tillsammans med kollegor bedriver kan ge kunskap om vad som kan ses som bio-psyko-sociala riskfaktorer till varför ett beroende utvecklas, vilka konsekvenserna ett beroende ger och hur ett beroende kan förebyggas och behandlas.

Vad ser du för framtida utmaningar inom ditt område?
– En utmaning är att hitta effektivare behandlingsinsatser för personer med alkoholberoende eftersom dödligheten är så hög. Kan vi hitta de bio-psyko-sociala verktygen som hjälper dem att inte återfalla i beroende så öppnar det upp för att prova om dessa verktyg även kan gälla för andra livsstilssjukdomar, som till exempel obesitas, hypertoni och typ 2-diabetes. Vi vet i dag att sunda levnadsvanor kan förebygga cirka 80 procent av till exempel all krans-kärlssjukdom och stroke, och cirka 30 procent av all cancer. Trots detta är det svårt för många att bryta invanda riskabla levnadsvanor. Vi behöver forska vidare på mekanismerna som vidmakthåller beteendet och varför det är svårt att följa en ordinerad behandlingsinsats. Andra utmaningar är att arbeta med implementering, det vill säga att omsätta våra resultat till användbar praktik inom till exempel primärvården och hälso- och sjukvården.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter som professor?
– Det blir att utveckla och stärka det hälsopsykologiska forskningsområdet på Psykologiska institutionen och att erbjuda studenter kvalificerad utbildning i hälsopsykologi. Min vision är att vår institution ska bli nationellt ledande i hälsopsykologi, särskilt på livsstilssjukdomar med fokus på prevention och behandling. Vi ska också vara med i den internationella debatten och attrahera utländska studenter och forskare att komma till oss. Och inte att förglömma - vi ska också vara aktiva i att lyssna av vilka utmaningar som finns i samhället, det vill säga vilka hälsopsykologiska frågor som diskuteras i dag och fundera vidare över hur vi som forskare kan ta hand om dessa frågor.

Mer information:
Claudia Fahlke, lärare och forskare på Psykologiska institutionen, fick professortjänsten i konkurrens med flera starka nationella och internationella kandidater. Hon är den första kvinnan som fått professortjänst på institutionen i konkurrens och var 2006 också den första befordrade kvinnliga professorn på institutionen.

Claudia Fahlke är även föreståndare på Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet och sprida vetenskaplig kunskap till yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevården och till andra intresserade.