Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny prefekt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Publicerad

Fyra frågor till Frode Slinde, docent vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid institutionen för medicin, som med start 1 juli och sex år framåt nu blir prefekt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI.

Varför har du tackat ja till prefektuppdraget?
– Kostfaktorer och otillräcklig fysisk aktivitet är de överlägset största riskfaktorerna för ett förkortat liv i Sverige (http://www.healthdata.org/sweden). IKI har en unik möjlighet att genom sin forskning och utbildningsverksamhet påverka samhället i en gynnsam riktning. Arbetet med att förbättra svenskarnas kost och en ökad fysisk aktivitet behöver stärkas och IKI är för mig en naturlig drivkraft i detta arbete. Under mina år vid Sahlgrenska akademin har jag kunna utbilda och utveckla mig som ledare och jag tycker ledarskap är intressant, utvecklande och viktigt!

Hur väl känner du till IKI?
– Jag känner en del av forskarna och lärarna genom tidigare forskningssamarbeten. Jag behöver dock ägna hösten åt att sätta mig in i alla detaljer kring både administration, utbildning, samverkan och forskning.

Vilka blir de största utmaningarna för IKI framgent, som du ser det?
– Att upprätthålla attraktiva, forskningsanknutna och av samhället efterfrågade utbildningar under de givna ekonomiska förutsättningarna.

Vilken bör den största skillnaden mellan IKI idag och IKI 2024 vara?
– Svårt att säga i och med att jag inte känner till verksamheten i detalj. Men en sak är säkert. Kost- och idrottsfrågor kommer fortfarande att vara högt på många agendor, både i Sverige, i EU och i världen. I och med att människan behöver äta och dricka för att överleva, kommer det alltid att vara relevanta ämnen som studeras och diskuteras. 2024 är det sex år kvar till de globala målen ska vara uppfyllda och min förhoppning är att medarbetarna på IKI, och alla studenter som tar sin examen vid institutionen, bidrar aktivt till en hög måluppfyllelse.

Till tillförordnad proprefekt för IKI, för perioden 180701-181231, har professor Christel Larsson utsetts.

För mer information: Frode Slinde, frode.slinde@nutrition.gu.se, 031-786 3724