Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny ledning för CCHS på GU och UCL

Publicerad

Sedan april 2019 har Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) en ny konstellation ledare både vid Göteborgs universitet och på UCL i London. I Göteborg har Ola Wetterberg tagit över rollen som föreståndare och i London har Theano Moussouri antagit motsvarande roll.

Ola Wetterberg, som nu bytt roll med tidigare föreståndare Kristian Kristiansen, kommer att bygga vidare på det arbete som redan etablerats tillsammans med kollegor på centret.

Centret har hittills strävat efter att utveckla ny och tvärvetenskaplig forskning inom ett brett spektrum av ämnen inom kritiska kulturarvsstudier, samt bygga broar och nya samarbeten med forskare och universitet internationellt och med ett brett spektrum av kulturarvsinstitutioner.

Vilka utmaningar ser du framöver?
– Huvuduppgiften under de tre kommande åren av centrumbildningens verksamhet kommer att vara att utveckla en långsiktig strategi för centret med kollegorna i Göteborg och London. Hur konsoliderar vi det vi redan uppnått och hur kan vi fyfta arbetet vidare? Vi kommer att fortsätta arbeta med en syntes av vårt bidrag till de globala utmaningarna i vid bemärkelse som fastställs av FN: s globala utvecklingsmål och med UGOT Challengesatsningen, säger Ola Wetterberg.

På UCL har Theano Moussouri tagit över föreståndarrollen efter Michael Rowlands. Rowlands ledde tillsammans med Kristian Kristiansen uppstarten och konsolideringen av partnerskapet mellan Göteborgs universitet och UCL från lanseringen av centret 2016. I London kommer fortsättningsvis Rodney Harrison  att stödja Moussouri som vice föreståndare vid CCHS UCL.

Föreståndare med breda forskningsprofiler
Ola Wetterberg har en tvärvetenskaplig bakgrund inom arkitekturhistoria, kulturvård och stadsplanering och har också arbetat på museer, kulturarvsmyndigheter och Riksantikvarieämbetet. Han har varit vice föreståndare vid CCHS, professor i bevarande av byggd miljö, prefekt för Institutionen för kulturvård och prodekan vid Naturvetenskapliga fakulteten. I sin forskning använder han historiska och teoretiska perspektiv från urbana studier och kulturvård för att analysera stadsutvecklings- och kulturarvsprocesser samt frågor om professionalisering inom kulturarvsområdet. Ett fokusområde är religiösa byggnader som kulturarv där han kombinerar teoretisk analys med förvaltningsfrågor.

Wetterberg är en del av teamet som inrättat en ny internationell forskningsskola HERILAND (Kulturarv och planering av europeiska landskap) som börjar 2019.

Theano Moussouri är docent i museumstudier vid UCL Institute of Archaeology, där hon koordinerar MA Museum Studies-programmet och är en av Heritage Heads vice föreståndare. Moussouri har en bakgrund inom utbildning och museistudier. Tidigare arbetade hon för Science Museum på ett antal stora utställningsprojekt inklusive Wellcome Wing. Som seniorforskare vid Center for Museums and Gallery Education vid School of Museum Studies vid University of Leicester arbetade hon på ett antal forskningsprojekt som fokuserade på att förändra yrkesutövning och museipolitik. Dessa inkluderade ett Learning Impact Research Project som utvecklade ett teoretiskt drivet ramverk för att mäta resultaten av lärande i museer, bibliotek och arkiv, och som har antagits av Art Council England, Smithsonian Museums och National Science Foundation i USA.

Moussouris forskning fokuserar på den roll museer spelar i människors liv, på kunskapsproduktion och lärande och på museiutövares yrkesutövning. Hennes senaste forskning undersöker dessa frågor i samband med matdiversitet, kulturarv och säkerhet. Hon är en av författarna till boken Museum Learning: Theory and Research as Tools for Enhancing Practice. Moussouri är associerad redaktör för Curator: The Museums Journal och i redaktionen för Science Museum Group Journal, Museum & Society.

Foton: Överst: Ola Wetterberg med studenter i Rom. Nedre bilden: Theano Moussouri