Länkstig

Ny hedersdoktor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har utsett professor Sten Ludvigsen, Universitetet i Oslo, till 2018 års hedersdoktor för hans betydande insatser för fakulteten.

Professor Sten Ludvigsen har under de senaste 20 åren bedrivit ett stort antal projekt som handlar om hur digitala redskap förändrar villkor för lärande och klassrumsaktiviteter för elever och lärare. Han har bland annat arbetat med hur olika lärresurser och lärplattformar kan stödja utvecklingen av vetenskapligt tänkande och arbete hos elever på olika stadier. Dessa studier har både ett praktiskt och ett teoretiskt kunskapsintresse.

Mångårigt samarbete

Sten Ludvigsen har under hela sin karriär samarbetat med Göteborgs universitet. Han har ingått i ledningsgruppen för Linnécentret för lärande och medier (LinCS) och kontinuerligt deltagit i centrets kursaktiviteter, seminarier och projekt och varit bidragsgivare till den vetenskapliga produktionen. Han följde etablerandet av LETStudion och har fungerat som en god samtalspartner och rådgivare i miljöns tvärvetenskapliga samarbeten. Sten Ludvigsen och hans forskargrupp är också i hög grad aktiva i samarbete med kurser inom fakultetens forskarutbildning. Han har ett omfattande internationellt nätverk och har ständigt bemödat sig om att inkludera både forskare och doktorander vid Göteborgs universitet i olika aktiviteter.

Bland många uppdrag kan nämnas att Sten Ludvigsen är editor-in-chief för den mycket inflytelserika tidskriften The International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning och är medlem i editorial boards för flera andra tidskrifter.

Formellt utses hedersdoktorer på universitetets promotionshögtid den 19 oktober 2018.