Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny GRI-rapport: Relationsinriktat Ledarskap för Innovationsutveckling Mätinstrumentet Leader-Member Exchange (LMX)

Publicerad

Av Sven Hemlin, Leif Denti och Stefan Tengblad

Relationsinriktat Ledarskap för Innovationsutveckling Mätinstrumentet Leader-Member Exchange (LMX).
GRI-rapport 2014:4
Av Sven Hemlin, Leif Denti & Stefan Tengblad

Sammanfattning
Den här rapporten redovisar huvudresultaten av forskningsprojektet ”Chefskap för Sverige: En fråga om relationer och ansvarstagande” och utprövningen av ett ledarskapsinstrument, för mätning av det innovationsfrämjande ledarskapet. Instrumentet är ett validerat frågeformulär med skattningsskalor baserat på ledar-medarbetar utbytesteori (Leader-Member Exchange, LMX). Forskningsprojektet genomfördes med stöd av Vinnova under åren 2008- 2013 av Stefan Tengblad, professor i företagekonomi) och projektledare, Sven Hemlin, professor i psykologi, biträdande projektledare och Leif Denti, fil.lic. i psykologi, doktorand i projektet. Rapporten innehåller följande avsnitt: I del ett presenteras projektets bakgrund och syfte, två skilda synsätt på ledarskap i forskningen, projektets delstudier och huvudresultat, slutsatser av projektet samt Instrument, skalor för ledarskap med relationsperspektiv (LMX och transformativt ledarskap). Därefter, i del 2, redovisar vi LMX-instrumentet som det använts i våra empiriska studier och skilda utfallsmått som det relaterats till (t ex innovation), de mätproblem vi påträffat, projektets resultat och slutsatser av ledarskapsmätningar med LMX-instrumentet.

Ladda ned den här